సింహాచలం శ్రీనృసింహ దీక్షలకు సింహగిరిపై శ్రీకారం చుట్టారు…=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/V0ZtDWIWR4Y/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:V0ZtDWIWR4Y&date*2023-11-27T14:16:03.000Z&chname*#

LIVE : VIZAG LOCAL NEWS 24X7 HD LIVE CHANNEL ll TELUGU NEWS CHANNEL=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EivrKxJr5vI/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:EivrKxJr5vI&date*2023-09-30T07:11:11.000Z&chname*#విజయవాడ గుణదలలో నూతనంగా హయత్‌ ప్లేస్‌ హోటల్‌ను ముఖ్యమంత్రి జగన్‌ ప్రారంభించారు.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wkrmCB6fGdI/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:wkrmCB6fGdI&date*2023-08-18T07:20:00.000Z&chname*#VIZAG LOCAL NEWS // AP ROUNDUP 15 AUG 23 NEWS / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WH2MbCPQfXc/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:WH2MbCPQfXc&date*2023-08-18T07:00:48.000Z&chname*#పవన్ కల్యాణ్ పై వైసీపీ మహిళా ఎమ్మెల్సీ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు // VIZAGLOCALNEWS=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oCs2nxSxzmM/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:oCs2nxSxzmM&date*2023-08-16T10:28:49.000Z&chname*#జగన్‌ను గెలిపించకుంటే పథకాలు రావనే భయంవద్దు!: పవన్ కల్యాణ్ // vizag local news=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/USQlKiWJ13k/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:USQlKiWJ13k&date*2023-08-16T10:13:15.000Z&chname*#VIZAG LOCAL NEWS // LOCAL NEWS 16 AUG 23 // live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wg2ovRpCj4w/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:wg2ovRpCj4w&date*2023-08-16T06:00:17.000Z&chname*#VIZAG LOCAL NEWS // AP ROUNDUP 15 AUG 23 NEWS / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iKMm8OZBS50/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:iKMm8OZBS50&date*2023-08-15T17:48:47.000Z&chname*#విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో 77 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు // vizag local news=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_BaeZXrm0C8/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:_BaeZXrm0C8&date*2023-08-15T10:02:42.000Z&chname*#విశాఖలో నాలుగో రోజు వారాహి విజయ యాత్ర // గాజువాక జంక్షన్ లో పవన్ బహిరంగ సభ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nhrQV2lws9w/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:nhrQV2lws9w&date*2023-08-15T06:01:57.000Z&chname*#VIZAG LOCAL NEWS // AP ROUND UP 14 AUG 23 NEWS / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yObNAc7wYtE/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:yObNAc7wYtE&date*2023-08-15T05:57:59.000Z&chname*#LIVE : గాజువాక “వారాహి విజయ యాత్ర” బహిరంగ సభ || JanaSena Party VarahiVijayaYatra PawanKalyan=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mmTjG3CKTW8/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:mmTjG3CKTW8&date*2023-08-14T02:08:11.000Z&chname*#Vizag Local News PRIME BULLITEN 04 AUGUST 2023 / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/lXFwSgkneZ8/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:lXFwSgkneZ8&date*2023-08-11T18:48:59.000Z&chname*#Vizag Local News PRIME BULLITEN 03 AUGUST 2023 / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Flr4cxQHAN4/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:Flr4cxQHAN4&date*2023-08-11T18:45:18.000Z&chname*#విశాఖపట్నం || “వారాహి విజయ యాత్ర” బహిరంగ సభ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/frLe4J1fkYc/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:frLe4J1fkYc&date*2023-08-11T07:10:12.000Z&chname*#LIVE: VIZAG LOCAL NEWS 24×7 LIVE STREAM @ LIVE HD CHANNEL=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oX9wGH2ud44/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:oX9wGH2ud44&date*2023-08-10T16:51:19.000Z&chname*#Vizag Local News PRIME BULLITEN 02 AUGUST 2023 / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8mJUciY8ZzM/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:8mJUciY8ZzM&date*2023-08-10T13:13:22.000Z&chname*#Vizag Local News PRIME BULLITEN 01 AUGUST 2023 / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/czJ0K6sPHY4/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:czJ0K6sPHY4&date*2023-08-09T18:36:10.000Z&chname*#Vizag Local News PRIME Bulliten 31 JULY 2023 / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CCKmi5SlOQc/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:CCKmi5SlOQc&date*2023-08-09T18:29:45.000Z&chname*#Vizag Local News PRIME Bulliten 29 JULY 2023 / live 24×7 www.vizaglocalnews.com / VIZAG LOCAL TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/pYwyR4672bg/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:pYwyR4672bg&date*2023-08-09T18:25:56.000Z&chname*#

LIVE : VIZAG LOCAL NEWS 24X7 HD LIVE CHANNEL ll TELUGU NEWS CHANNEL=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/JSJRSGmfKUM/hqdefault.jpg&videoid*VIDEO:JSJRSGmfKUM&date*2023-10-07T15:31:48.000Z&chname*#

admin
Author: admin