ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಠದ ಪ್ರಸಾದ | Vijayapura | Siddeshwara Shree=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oGeuSnHKMHY/0.jpg&videoid*VIDEO*oGeuSnHKMHY&date*2023-01-02T20:46:57.000Z#PM Narendra Modi ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿದ್ರು.. | Devotees | Jnanayogashrama | Vijayapura | Newsfirst=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/KgJwuqq0Tb4/0.jpg&videoid*VIDEO*KgJwuqq0Tb4&date*2023-01-02T19:33:23.000Z#ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಮಹಿಳೆಯರು | Vijayapura | Siddeshwara Shree=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Pj__MpuzNw0/0.jpg&videoid*VIDEO*Pj__MpuzNw0&date*2023-01-02T18:30:18.000Z#

admin
Author: admin