నిన్న వచ్చిన సుడిగాలికి వీరవాసరం గ్రామంలో ఆ ప్రాంతం ఎలా అయిపోయిందో చూడండి/tornado in veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/DAJRTSciXCY/0.jpg&videoid*VIDEO*DAJRTSciXCY&date*2023-12-06T10:31:47.000Z&chname*#Tornado in Veeravasaram on 05-12-2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/A8lOkHbpm14/0.jpg&videoid*VIDEO*A8lOkHbpm14&date*2023-12-05T16:37:34.000Z&chname*#cyclone tornadoes 🥶🥶bhimavaram veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yMNEUFQ9CRY/0.jpg&videoid*VIDEO*yMNEUFQ9CRY&date*2023-12-05T15:32:15.000Z&chname*#అయ్యప్ప స్వాముల నిప్పులగుండంveeravasaram ayyappa mostpopular ayyappaswamysongs=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/y4PX3JgG0fE/0.jpg&videoid*VIDEO*y4PX3JgG0fE&date*2023-12-03T15:06:27.000Z&chname*#Karthika samaradhana || Live at 26.11.2023 at 10 AM || TULASI CONVENTION VEERAVASARAM ||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YrcBygUEn2o/0.jpg&videoid*VIDEO*YrcBygUEn2o&date*2023-11-26T22:04:18.000Z&chname*#A 2023 BETHALA SAMBARAM(ENUGU SAMBARAM) @VEERAVASARAM VIDEO – 40=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XIxcm1E8ZKQ/0.jpg&videoid*VIDEO*XIxcm1E8ZKQ&date*2023-11-08T15:37:36.000Z&chname*#A 2023 BETHALA SAMBARAM(ENUGU SAMBARAM) @VEERAVASARAM VIDEO – 27=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zz23Cp-sam8/0.jpg&videoid*VIDEO*zz23Cp-sam8&date*2023-11-08T14:19:12.000Z&chname*#శోధనలో పడకుండా మెళకువ కలిగి ప్రార్ధించండి | Vaddigudem | Veeravasaram | ytshorts | bmg | trending=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4YbdaRKZ06k/0.jpg&videoid*VIDEO*4YbdaRKZ06k&date*2023-11-08T11:30:04.000Z&chname*#Enugu sambaram Jai Bethala ⚔️‍Veeravasaram bhimavaram west godavari Godavari festival=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/10SEtuuhz6E/0.jpg&videoid*VIDEO*10SEtuuhz6E&date*2023-11-07T17:25:26.000Z&chname*#Jai Bethala Enugu Sambaram veeravasaram shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QW7pJ-c1cp4/0.jpg&videoid*VIDEO*QW7pJ-c1cp4&date*2023-11-07T15:57:42.000Z&chname*#Maranatha Outreach Center | Vaddigudem | Veeravasaram | ytshorts | bmmv | trending | 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qP_2CFppQn0/0.jpg&videoid*VIDEO*qP_2CFppQn0&date*2023-11-07T11:30:26.000Z&chname*#cobradenceandhrapradesh veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/E0RJirIqbWk/0.jpg&videoid*VIDEO*E0RJirIqbWk&date*2023-11-07T11:03:41.000Z&chname*#Enugu Sambaram Our Grand Festival bethala swamy naidu&39;s_youth veeravasaram festival shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4QrDRc6SGp4/0.jpg&videoid*VIDEO*4QrDRc6SGp4&date*2023-11-07T06:40:34.000Z&chname*#

Michaung cyclone effect in Veeravasaram AP..as per video viral michaung cyclone viralvideo=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/JrSULCFfL1Q/0.jpg&videoid*VIDEO*JrSULCFfL1Q&date*2023-12-08T19:25:34.000Z&chname*#Cyclone at our Veeravasaram Mandal=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/VDNOVxmd-vI/0.jpg&videoid*VIDEO*VDNOVxmd-vI&date*2023-12-08T12:48:35.000Z&chname*#Veeravasaram, Andhra Pradesh, India=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9yNu1rEzbY0/0.jpg&videoid*VIDEO*9yNu1rEzbY0&date*2023-12-08T11:19:45.000Z&chname*#veeravasaram perupalem Rajahmundry rain cyclone Andhra Pradesh=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zjoXIg7zN9A/0.jpg&videoid*VIDEO*zjoXIg7zN9A&date*2023-12-07T17:17:06.000Z&chname*#veeravasaram in west Godavari district Andhra Pradesh tornado michung effect=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xFE3jaNaT0M/0.jpg&videoid*VIDEO*xFE3jaNaT0M&date*2023-12-07T15:07:32.000Z&chname*#MinivlogMichang toofanAt Veeravasaramshort videotrendingshortviral=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/epy8tm5QnRs/0.jpg&videoid*VIDEO*epy8tm5QnRs&date*2023-12-07T08:30:19.000Z&chname*#Veeravasaram Crop Effected due to Michung Thoofan…=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/V5Hk3AGjpek/0.jpg&videoid*VIDEO*V5Hk3AGjpek&date*2023-12-07T04:49:26.000Z&chname*#Michaung cyclone effect in veeravasaram west godavariushassu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zv8Z5GZLVx8/0.jpg&videoid*VIDEO*zv8Z5GZLVx8&date*2023-12-07T04:02:53.000Z&chname*#Michaung cyclone effect west godavari veeravasaram ushassu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5-Sien8eNPY/0.jpg&videoid*VIDEO*5-Sien8eNPY&date*2023-12-07T04:00:07.000Z&chname*#Tornodo at moricyclone michaungwest godavari veeravasaram ushassu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rUJJj9ycJN0/0.jpg&videoid*VIDEO*rUJJj9ycJN0&date*2023-12-07T03:58:42.000Z&chname*#Migjaum cyclone effect veeravasaram to Lanka tornado effect in Ap Heavy rains in AP shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/86vUVaFIo1M/0.jpg&videoid*VIDEO*86vUVaFIo1M&date*2023-12-07T03:36:21.000Z&chname*#first time tourndo in India near veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LlB7baH9Dns/0.jpg&videoid*VIDEO*LlB7baH9Dns&date*2023-12-06T19:12:33.000Z&chname*#కొబ్బరి చెట్లను సైతం పెకలించివేస్తున్న సుడిగాలి | Cyclone Michaung Effect Sudigali In Veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/tXjFdChobiw/0.jpg&videoid*VIDEO*tXjFdChobiw&date*2023-12-06T17:00:48.000Z&chname*#భయాందోళనలో ప్రజలు ఆకాశానికి తాకిన సుడిగుండం | Cyclone Michaung Effect Sudigali In Veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CF3IoPsnrhA/0.jpg&videoid*VIDEO*CF3IoPsnrhA&date*2023-12-06T15:39:14.000Z&chname*#Tornado Effect of Michaung in my village Veeravasaram michaungcyclone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CUkc63i2–U/0.jpg&videoid*VIDEO*CUkc63i2–U&date*2023-12-06T14:59:56.000Z&chname*#Tornado in veeravasaram Ap comment tornado dangerous please_subscribe_my_channel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ngGH4yadF4A/0.jpg&videoid*VIDEO*ngGH4yadF4A&date*2023-12-06T14:52:13.000Z&chname*#ఆకాశానికి తాకిన సుడిగుండం భయాందోళనలో ప్రజలు Cyclone Michaung Effect Sudigali In Veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/KclBjumagZQ/0.jpg&videoid*VIDEO*KclBjumagZQ&date*2023-12-06T14:00:23.000Z&chname*#Cyclone Michaung Effect | Sudigali in Veeravasaram | Latest News Updates | iDream Palnadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7Q4STffGlck/0.jpg&videoid*VIDEO*7Q4STffGlck&date*2023-12-06T14:00:04.000Z&chname*#Veeravasaram. …@GcpTalks_ viral trending flood cyclone youtubeshorts video=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/n_AnoSRxLp8/0.jpg&videoid*VIDEO*n_AnoSRxLp8&date*2023-12-05T17:25:03.000Z&chname*#Tornado in veeravasaram village @ west godavari of AP.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/MMFja07BaDU/0.jpg&videoid*VIDEO*MMFja07BaDU&date*2023-12-05T16:37:44.000Z&chname*#Tornado at veeravasaram Cyclone Michaung Saru&39;s spice magic=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/0jAzfjTfx_I/0.jpg&videoid*VIDEO*0jAzfjTfx_I&date*2023-12-05T14:54:14.000Z&chname*#Tornado at veeravasaram west godavari today=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/KdyFdhG75ow/0.jpg&videoid*VIDEO*KdyFdhG75ow&date*2023-12-05T14:09:14.000Z&chname*#Michaung cyclone effect in veeravasaram cycloneeffect youtubeshorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/aiio1FpDJfg/0.jpg&videoid*VIDEO*aiio1FpDJfg&date*2023-12-05T13:20:00.000Z&chname*#Cyclone Michaung Effect : Sudigali In Veeravasaram | Latest News Updates | iDream News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/hVP1T4GcFQo/0.jpg&videoid*VIDEO*hVP1T4GcFQo&date*2023-12-05T12:55:22.000Z&chname*#Tornado effect at veeravasaram west godavari Andhra Pradesh=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/cxowDBHyUnk/0.jpg&videoid*VIDEO*cxowDBHyUnk&date*2023-12-05T12:28:12.000Z&chname*#Michaung Cyclone Effect | Tornado in AP Cyclone | Heavy Rain in Visakhapatnam | Vizag Rain|@SakshiTV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Oqkg9aVNWIY/0.jpg&videoid*VIDEO*Oqkg9aVNWIY&date*2023-12-05T11:36:21.000Z&chname*#mini cyclone in veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/seTbnvlvISg/0.jpg&videoid*VIDEO*seTbnvlvISg&date*2023-12-05T11:35:52.000Z&chname*#Sudigali in Veeravasaram|| Cyclone Michaung || Be careful Guys ||Tornado🌪||Like, share and Subscribe=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/0r6E5NXTSGM/0.jpg&videoid*VIDEO*0r6E5NXTSGM&date*2023-12-05T11:31:51.000Z&chname*#Christmas Celebrations – Veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-ROlm4b-V-o/0.jpg&videoid*VIDEO*-ROlm4b-V-o&date*2023-12-05T07:21:52.000Z&chname*#7spices restaurant veeravasaramvideofood veeravasaram friedrice chickenfoodie vlogs support=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XzolAm2AWGE/0.jpg&videoid*VIDEO*XzolAm2AWGE&date*2023-11-30T15:54:07.000Z&chname*#veeravasaram Kerala drums bgm …..I love bgm =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/PHR7KqjuSXU/0.jpg&videoid*VIDEO*PHR7KqjuSXU&date*2023-11-29T15:45:17.000Z&chname*#veeravasaram railway station =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/kjKQXr50OY4/0.jpg&videoid*VIDEO*kjKQXr50OY4&date*2023-11-28T13:31:40.000Z&chname*#పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో ప్రపంచ గవర కులస్తుల ఆత్మీయ సమావేశంGavara Caste Gathering at veeravasaramPVH=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Nvt7oxtL2nA/0.jpg&videoid*VIDEO*Nvt7oxtL2nA&date*2023-11-28T10:04:22.000Z&chname*#Enugu Sambaram in Veeravasaram జై భేతాళ @RajasaiOfficial=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/i0SJIzD62nc/0.jpg&videoid*VIDEO*i0SJIzD62nc&date*2023-11-27T16:26:49.000Z&chname*#Maranatha Outreach Center | Vaddigudem | Veeravasaram | ytshorts | bmg | trending | 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ymmN7Gu2wyo/0.jpg&videoid*VIDEO*ymmN7Gu2wyo&date*2023-11-20T08:20:04.000Z&chname*#వీరవాసరం రైల్వేస్టేషన్ indianrailways bhimavaram veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/BcavyM4bhKk/0.jpg&videoid*VIDEO*BcavyM4bhKk&date*2023-11-18T06:41:23.000Z&chname*#Bible mission church vaddi gudeam veeravasaram bible biblemissionchurchvaddigudam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/13vCageQ_qs/0.jpg&videoid*VIDEO*13vCageQ_qs&date*2023-11-12T06:27:00.000Z&chname*#veeravasaramandhrapradesh=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3GKS3Wiy6NM/0.jpg&videoid*VIDEO*3GKS3Wiy6NM&date*2023-11-10T05:00:41.000Z&chname*#Maranatha Outreach Center | Vaddigudem | Veeravasaram | ytshorts | bmmv | trending | 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/P9VO4CMwmDc/0.jpg&videoid*VIDEO*P9VO4CMwmDc&date*2023-11-09T11:30:08.000Z&chname*#A 2023 BETHALA SAMBARAM(ENUGU SAMBARAM) @VEERAVASARAM VIDEO – 29=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/J3Pr6YrcF6U/0.jpg&videoid*VIDEO*J3Pr6YrcF6U&date*2023-11-08T14:35:08.000Z&chname*#A 2023 BETHALA SAMBARAM(ENUGU SAMBARAM) @VEERAVASARAM VIDEO – 32=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/173A5moxjEA/0.jpg&videoid*VIDEO*173A5moxjEA&date*2023-11-08T14:15:37.000Z&chname*#A 2023 BETHALA SAMBARAM(ENUGU SAMBARAM) @VEERAVASARAM VIDEO – 24=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OshHBIkt_gk/0.jpg&videoid*VIDEO*OshHBIkt_gk&date*2023-11-08T14:11:56.000Z&chname*#A 2023 BETHALA SAMBARAM(ENUGU SAMBARAM) @VEERAVASARAM VIDEO – 26=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bwasQmdGoGU/0.jpg&videoid*VIDEO*bwasQmdGoGU&date*2023-11-08T14:10:54.000Z&chname*#A 2023 BETHALA SAMBARAM(ENUGU SAMBARAM) @VEERAVASARAM VIDEO – 23=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SUzoSjq74mE/0.jpg&videoid*VIDEO*SUzoSjq74mE&date*2023-11-08T14:07:12.000Z&chname*#A 2023 BETHALA SAMBARAM(ENUGU SAMBARAM) @VEERAVASARAM VIDEO – 22=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CLEEg0NKzgg/0.jpg&videoid*VIDEO*CLEEg0NKzgg&date*2023-11-08T14:07:44.000Z&chname*#

ఆకాశానికి తాకిన సుడిగుండం .. భయాందోళనలో ప్రజలు | Cyclone Michaung Effect Sudigali In Veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OBpKOcylalw/0.jpg&videoid*VIDEO*OBpKOcylalw&date*2023-12-06T12:00:30.000Z&chname*#cyclone michaungcyclone heavyrain rain rainfall westgodavari veeravasaram tornado=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/s4IgPNSeOp8/0.jpg&videoid*VIDEO*s4IgPNSeOp8&date*2023-12-06T11:38:21.000Z&chname*#Sudigali in veeravasaram || tornado🌪|| Be careful guys❤||Cyclone Michaung like youtubeshorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/FxgmCniwqDE/0.jpg&videoid*VIDEO*FxgmCniwqDE&date*2023-12-06T11:11:08.000Z&chname*#paschim Godavari veeravasaram tufan prabhavam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/fiVHTd7H6Ds/0.jpg&videoid*VIDEO*fiVHTd7H6Ds&date*2023-12-06T09:21:26.000Z&chname*#వీరవాసరం లో బీభత్సం సృష్టించిన సుడిగాలి.. | Cyclone Michaung Effect Sudigali In Veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9NpmwVImtjg/0.jpg&videoid*VIDEO*9NpmwVImtjg&date*2023-12-06T07:34:14.000Z&chname*#Tornado at Veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nLcMkKOJFPM/0.jpg&videoid*VIDEO*nLcMkKOJFPM&date*2023-12-06T07:31:39.000Z&chname*#veeravasaram లో cyclonesubcribe=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/2DMbqTUJ6yM/0.jpg&videoid*VIDEO*2DMbqTUJ6yM&date*2023-12-06T07:28:11.000Z&chname*#cyclone after in veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/V_oVl4__3vk/0.jpg&videoid*VIDEO*V_oVl4__3vk&date*2023-12-06T06:50:51.000Z&chname*#tornado veeravasaram michang tuffan affect short=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UGyYpP2ndBk/0.jpg&videoid*VIDEO*UGyYpP2ndBk&date*2023-12-06T06:23:51.000Z&chname*#cyclone after in veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SXhXJxlk-ao/0.jpg&videoid*VIDEO*SXhXJxlk-ao&date*2023-12-06T05:58:14.000Z&chname*#veeravasaram lo sudi gali Tufan 🌪🌪🌪ytshort subscribe =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nuq5czgPGDY/0.jpg&videoid*VIDEO*nuq5czgPGDY&date*2023-12-06T05:28:49.000Z&chname*#Tornado in Veeravasaram near Bhimavaramshorts ytshorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/pBoHGVcbMPg/0.jpg&videoid*VIDEO*pBoHGVcbMPg&date*2023-12-06T04:34:44.000Z&chname*#cyclone after in veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4DZfch4YZuY/0.jpg&videoid*VIDEO*4DZfch4YZuY&date*2023-12-06T03:49:54.000Z&chname*#palakollu to veeravasaram mechang tufan effect=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/y1iSWCI5BHg/0.jpg&videoid*VIDEO*y1iSWCI5BHg&date*2023-12-06T03:06:49.000Z&chname*#Tornado 🌪️|Veeravasaram..westgodavari viral shorts michaung cyclone trending youtubeshorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/AVvmh1gyOXc/0.jpg&videoid*VIDEO*AVvmh1gyOXc&date*2023-12-06T02:44:15.000Z&chname*#cyclones in veeravasaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9LsVrSBBnws/0.jpg&videoid*VIDEO*9LsVrSBBnws&date*2023-12-06T02:23:10.000Z&chname*#Tornadoes 🌪️ in Veeravasaram |Michaung cyclone| మైచాంగ్ తుఫాన్|latest news|West Godavari=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uvnBDWrg0AM/0.jpg&videoid*VIDEO*uvnBDWrg0AM&date*2023-12-06T01:33:06.000Z&chname*#Cyclone effect in Ap Veeravasaram Village shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gcjGdMvk8dk/0.jpg&videoid*VIDEO*gcjGdMvk8dk&date*2023-12-05T23:30:05.000Z&chname*#

admin
Author: admin