ROUND 1|AMPALSAMUTHIRAM vs VR PURAM|புதுக்கோட்டை விடுதி கபடிதிருவிழா|புதுக்கோட்டைமாவட்டம் 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Vn2VgmWsHk8/0.jpg&videoid*VIDEO*Vn2VgmWsHk8&date*2023-09-24T06:58:35.000Z&chname*#

கயல் டிரம் செட் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனுர் V. R. puram 8015224124, 6381873230,=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/kMrBS3aWYBo/0.jpg&videoid*VIDEO*kMrBS3aWYBo&date*2023-09-24T05:24:14.000Z&chname*#

VR PURAM KOVIL KODAI 2022 vibes Get ready makkaley=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/FqzSqAq0YKU/0.jpg&videoid*VIDEO*FqzSqAq0YKU&date*2023-09-23T03:38:06.000Z&chname*#

Drums VR PURAM YOUTH=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/DPPDoCDZzx8/0.jpg&videoid*VIDEO*DPPDoCDZzx8&date*2023-09-20T14:20:05.000Z&chname*#

Live | Sunday Service | 17/09/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LVjEWUJmVug/0.jpg&videoid*VIDEO*LVjEWUJmVug&date*2023-09-17T02:34:38.000Z&chname*#

Women Request To CM YS Jagan Blessings AT Kunavaram/V.R. Puram Meeting Floods issue in AP Konaseema=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/S0Xbk3fBAfA/0.jpg&videoid*VIDEO*S0Xbk3fBAfA&date*2023-08-07T07:25:03.000Z&chname*#

Live | Harvest Sunday Service | 10/09/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EiH6xJiLmQY/0.jpg&videoid*VIDEO*EiH6xJiLmQY&date*2023-09-10T01:40:44.000Z&chname*null#

Live | Harvest Sunday Service | 10/09/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EiH6xJiLmQY/default_live.jpg&videoid*VIDEO*EiH6xJiLmQY&date*2023-09-10T01:40:44.000Z&chname*null#

vr puram theemithi festival=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3cZcRNnhwpc/0.jpg&videoid*VIDEO*3cZcRNnhwpc&date*2023-08-22T12:26:53.000Z&chname*null#

നാടുണർന്നു പാടി കല്യാണ ഘോഷമായി | yuvadhara kolkunnu | smith yuvadhara | VR puram mozhi onaghosham=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gqtffk09jjU/0.jpg&videoid*VIDEO*gqtffk09jjU&date*2023-09-03T04:14:56.000Z&chname*null#

ഭക്ത ജനപ്രിയനെ ശ്രീ വരനെ | yuvadhara kolkunnu | smith yuvadhara | onamkali | vr puram mizhi onamkali=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/TvW0mHXNYNU/0.jpg&videoid*VIDEO*TvW0mHXNYNU&date*2023-09-05T00:30:10.000Z&chname*null#butiful please in rekapalli V R .puram village V R పురం రేకపల్లి గ్రామం లో మైన స్థలం 🍾🍾🍾🍾RR vlogs=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WR2IA_ifgTs/0.jpg&videoid*VIDEO*WR2IA_ifgTs&date*2023-08-17T09:33:54.000Z&chname*null#

ഇനിയൊന്നു പാടാം ഞാൻ ഇനിയും നീ | onamkali | manu yuvadhara kalavedhi kolkunnu | vr puram onaghosham=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zlemUF4bl9k/0.jpg&videoid*VIDEO*zlemUF4bl9k&date*2023-09-07T07:08:10.000Z&chname*null#ശിവ ശിവ ശങ്കര കൈലാസലേശ്വര | vinod nellayi | nadham arts nellayi | V R puram mozhi onaghosham 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ZWoh9sqjCCM/0.jpg&videoid*VIDEO*ZWoh9sqjCCM&date*2023-09-04T01:30:18.000Z&chname*null#Live | Sunday Service | 03/09/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iXewvoSQoAM/0.jpg&videoid*VIDEO*iXewvoSQoAM&date*2023-09-03T17:39:06.000Z&chname*null#new dance V R puram Boys=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/v8-FXEipaEY/0.jpg&videoid*VIDEO*v8-FXEipaEY&date*2023-08-30T22:27:34.000Z&chname*null#Live | Sunday Service | 27/08/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HZ5rkxB9lCE/0.jpg&videoid*VIDEO*HZ5rkxB9lCE&date*2023-08-27T17:16:52.000Z&chname*null#vr puram theemidhi 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Nm75ojGhsLs/0.jpg&videoid*VIDEO*Nm75ojGhsLs&date*2023-08-24T11:49:58.000Z&chname*null#vr puram theemidhi=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XiWnZJCo9r0/0.jpg&videoid*VIDEO*XiWnZJCo9r0&date*2023-08-24T07:17:32.000Z&chname*null#waddigudemkolupuluv.r.puramjaishreeram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4fPV6JX1MVY/0.jpg&videoid*VIDEO*4fPV6JX1MVY&date*2023-08-19T15:57:53.000Z&chname*null#Live: CM YS Jagan Interacting with Flood Affected Families ॥ Kunavaram ॥ V.R. Puram ॥ Tv49 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Dp_lFemSwjI/0.jpg&videoid*VIDEO*Dp_lFemSwjI&date*2023-08-07T21:06:05.000Z&chname*null#LIVE : AP CM Jagan Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram | Swatantra TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zP_AMz8hOS8/0.jpg&videoid*VIDEO*zP_AMz8hOS8&date*2023-08-07T20:22:52.000Z&chname*null#Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/u4BwxVWyPuM/0.jpg&videoid*VIDEO*u4BwxVWyPuM&date*2023-08-07T20:20:53.000Z&chname*null#LIVE : CM will be Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram||tr9tvlive=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UbjYRuTb3HA/0.jpg&videoid*VIDEO*UbjYRuTb3HA&date*2023-08-07T20:18:57.000Z&chname*null#LIVE: AP CM YS Jagan Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/PVD7n7nK0BY/0.jpg&videoid*VIDEO*PVD7n7nK0BY&date*2023-08-07T20:14:54.000Z&chname*null#YSJAGAN CM will be Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qeOVN4WDiiQ/0.jpg&videoid*VIDEO*qeOVN4WDiiQ&date*2023-08-07T20:07:16.000Z&chname*null#Live Interaction with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/34Pjm81s0lw/0.jpg&videoid*VIDEO*34Pjm81s0lw&date*2023-08-07T20:01:58.000Z&chname*null#LIVE: CM will be Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram| Jaitra news=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/dP3sqN2aPak/0.jpg&videoid*VIDEO*dP3sqN2aPak&date*2023-08-07T19:39:39.000Z&chname*null#LIVE:AP CM Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram | 07.08.2023| INDIA NOW=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rGn6ccOIbos/0.jpg&videoid*VIDEO*rGn6ccOIbos&date*2023-08-07T19:25:41.000Z&chname*null#ap cm garu. Kukunoor to vr puram r&r visited=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Iwx6OXbhGwE/0.jpg&videoid*VIDEO*Iwx6OXbhGwE&date*2023-08-07T14:41:15.000Z&chname*null#YSRCP Sarpanch Suprise To CM YS Jagan Crazy Fans Moments | Kunavaram-V.R. Puram Konaseema Floods=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gfPNU_Yi5Ss/0.jpg&videoid*VIDEO*gfPNU_Yi5Ss&date*2023-08-07T13:12:20.000Z&chname*null#LIVE: CM Interacting With Flood Affected Families Of Kunavaram/V.R. Puram || YSRCP || YOYO AP Times=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/a7azvOwDGSU/0.jpg&videoid*VIDEO*a7azvOwDGSU&date*2023-08-07T12:04:55.000Z&chname*null#LIVE : CM Interacting With Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram || YCP Vs TDP || ALO TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xEFFFy2dJ4o/0.jpg&videoid*VIDEO*xEFFFy2dJ4o&date*2023-08-07T11:16:48.000Z&chname*null#Hon&39;ble CM will be Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram V R Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5IoSazhKCJA/0.jpg&videoid*VIDEO*5IoSazhKCJA&date*2023-08-07T10:22:22.000Z&chname*null#Ladies Problems On Floods House Problems | Kunavaram/V.R. Puram | Village Areas in AP Heavy Rains=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nCi1_IpPn_w/0.jpg&videoid*VIDEO*nCi1_IpPn_w&date*2023-08-07T08:09:18.000Z&chname*null#Hon&39;ble CM Kunavaram/V.R. Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/TuRWIoO8GEM/default_live.jpg&videoid*VIDEO*TuRWIoO8GEM&date*2023-08-07T07:33:00.000Z&chname*null#CM Jagan Interacting with Flood Affected Families of Kunavaram/V.R. Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RKbIx8VoJKs/0.jpg&videoid*VIDEO*RKbIx8VoJKs&date*2023-08-07T07:06:36.000Z&chname*null#VR PURAM నూతన బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్తలతో=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iXzP5rkn-JA/0.jpg&videoid*VIDEO*iXzP5rkn-JA&date*2023-08-06T15:17:57.000Z&chname*null#Learning numbers activity by kids.. ABDUL KALAM SCHOOL. V. R. Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bgokcFryyJU/0.jpg&videoid*VIDEO*bgokcFryyJU&date*2023-08-05T05:25:15.000Z&chname*null#Live | Sunday Service | 30/07/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/w-PoRXp4fBI/0.jpg&videoid*VIDEO*w-PoRXp4fBI&date*2023-07-30T17:33:14.000Z&chname*null#chintoor Nimmalagudem andhrapradesh flood affect area kunavaram vr puram bhadrachalam Telangana=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wMFGzTbpKGE/0.jpg&videoid*VIDEO*wMFGzTbpKGE&date*2023-07-30T10:02:14.000Z&chname*null#Vr puram Kunavaram flood=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-BmwjsWxntw/0.jpg&videoid*VIDEO*-BmwjsWxntw&date*2023-07-29T13:00:22.000Z&chname*null#VR puram bridge…godavari!!=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/hU4hFffG-iA/0.jpg&videoid*VIDEO*hU4hFffG-iA&date*2023-07-29T07:32:40.000Z&chname*null#Hundreds of Houses Flooded in V.R. Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Co4kIXg4VoM/0.jpg&videoid*VIDEO*Co4kIXg4VoM&date*2023-07-28T13:36:31.000Z&chname*null#Live | Sunday Service | 23/07/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-cntVgUoYJ8/0.jpg&videoid*VIDEO*-cntVgUoYJ8&date*2023-07-23T16:54:57.000Z&chname*null#Live | Sunday Service | 16/07/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/x12La3Q6IT4/0.jpg&videoid*VIDEO*x12La3Q6IT4&date*2023-07-16T17:12:54.000Z&chname*null#Live | Sunday Service | 16/07/2023 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/j0cnz3Aiyks/0.jpg&videoid*VIDEO*j0cnz3Aiyks&date*2023-07-16T15:45:35.000Z&chname*null#

Live | NEW YEAR Service | 31/12/2022 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LRNvkjecHds/0.jpg&videoid*VIDEO*LRNvkjecHds&date*2023-01-01T08:34:02.000Z#2nd off VAILASINGARaM(vs)VENKATRAMPURAM….MATCH WIN BY…VR PURAM=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/vmin1lgvuL8/0.jpg&videoid*VIDEO*vmin1lgvuL8&date*2022-12-30T12:57:21.000Z#BUTTO -NEW -BLAST …remix By Dj Adithya vr puram bass dappu dappubeats Dj Adithya Vr puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mdr-2EDxZ_E/0.jpg&videoid*VIDEO*mdr-2EDxZ_E&date*2022-12-28T15:52:15.000Z#Live | Christmas Service | 25/12/2022 – CSI Yesu Ratchagar Aalayam VR Puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WGMH0pKkwmE/0.jpg&videoid*VIDEO*WGMH0pKkwmE&date*2022-12-25T17:37:54.000Z#Vr puram vs BJ Bro covai=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8uI5xjt893w/0.jpg&videoid*VIDEO*8uI5xjt893w&date*2022-12-24T02:04:18.000Z#

4 DECEMBER 2022- SUNDAY SERVICE – CSI Yesu Ratchagar Aalayam V.R Puram |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/sP5H2wpqihI/0.jpg&videoid*VIDEO*sP5H2wpqihI&date*2022-12-04T03:19:38.000Z#14 DECEMBER 2022- SUNDAY SERVICE – CSI Yesu Ratchagar Aalayam V.R Puram |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4x1nDI3CLaQ/0.jpg&videoid*VIDEO*4x1nDI3CLaQ&date*2022-12-04T03:09:45.000Z#

V.R puram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/U1Z7vT9PCuE/0.jpg&videoid*VIDEO*U1Z7vT9PCuE&date*2022-12-01T03:11:28.000Z#

VR puram sports 💥🔥=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SE01tJHWFW8/0.jpg&videoid*VIDEO*SE01tJHWFW8&date*2022-11-27T08:20:08.000Z#V R Puram _____ DJ NEW Dance …™ &39;_$ ఆంధ్రప్రదేశ్ ROWDY LOSO KING&39;S – **** @=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7TxOVBAWQKU/0.jpg&videoid*VIDEO*7TxOVBAWQKU&date*2022-11-26T17:23:03.000Z#

20 Novmber 2022- SUNDAY SERVICE – CSI Yesu Ratchagar Aalayam V.R Puram |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/X9-BhuY2Vnw/0.jpg&videoid*VIDEO*X9-BhuY2Vnw&date*2022-11-20T03:26:32.000Z#20 Novmber 2022- SUNDAY SERVICE – CSI Yesu Ratchagar Aalayam V.R Puram |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/GQVFdt1WeNk/0.jpg&videoid*VIDEO*GQVFdt1WeNk&date*2022-11-20T03:05:14.000Z#

KGBV VR PURAM participated by November 14=thumb*https://i.ytimg.com/vi/cTSND3tJXtI/0.jpg&videoid*VIDEO*cTSND3tJXtI&date*2022-11-15T17:22:51.000Z#KGBV VR PURAM participated by November 14=thumb*https://i.ytimg.com/vi/0x0LrZFifDc/0.jpg&videoid*VIDEO*0x0LrZFifDc&date*2022-11-15T17:09:00.000Z#KGBV VR PURAM participated by November 14 2022=thumb*https://i.ytimg.com/vi/ssPlvfDaaTE/0.jpg&videoid*VIDEO*ssPlvfDaaTE&date*2022-11-15T17:06:26.000Z#13 Novmber 2022- SUNDAY SERVICE – CSI Yesu Ratchagar Aalayam V.R Puram |=thumb*https://i.ytimg.com/vi/8kVN36U6XjI/0.jpg&videoid*VIDEO*8kVN36U6XjI&date*2022-11-13T16:24:38.000Z#

admin
Author: admin