చందేరి ఆర్గింజ చీరలు.. ఒక చీర కూడా Home డెలివరీ | Suresh Srikanya Uppada Sarees @kothasarukuchannel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nC3b1gdFkaY/0.jpg&videoid*VIDEO*nC3b1gdFkaY&date*2022-12-28T15:45:10.000Z#

9182847281,9849286990.pochampally and lenine sarees for wholesale prices uppada lenine sarees=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/S9wwbId-Fm4/0.jpg&videoid*VIDEO*S9wwbId-Fm4&date*2022-11-26T22:14:48.000Z#

కాకినాడ జిల్లా యు కొత్తపల్లి *ముత్యాలమ్మ ఆలయం గౌరీ దేవి* ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. TBR.TV.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/e5HvtGVItnw/0.jpg&videoid*VIDEO*e5HvtGVItnw&date*2022-11-09T18:39:16.000Z#

యు.కొత్తపల్లి మండలం ఉప్పాడ గ్రామంలో మత్స్యకారుల వలలో అయ్యప్ప స్వామి. విగ్రహం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mNTaD1UUk-k/0.jpg&videoid*VIDEO*mNTaD1UUk-k&date*2022-11-15T18:30:54.000Z#యు కొత్తపల్లి :మత్స్యకారుల వలలో చిక్కుకున్న అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/BWDjocldThM/0.jpg&videoid*VIDEO*BWDjocldThM&date*2022-11-15T11:32:33.000Z#యు.కొత్తపల్లి:ఉప్పాడ సముద్ర తీరానికి కొట్టుకు వచ్చిన అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహము uppada u kottapalli=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/c10BESD9lg4/0.jpg&videoid*VIDEO*c10BESD9lg4&date*2022-11-15T09:16:29.000Z#

admin
Author: admin