తడ మండలం లో కొత్తగా నిర్మంచిన సిరి రిసార్ట్స్@Channel9hd=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Jai2c1BmyG0/0.jpg&videoid*VIDEO*Jai2c1BmyG0&date*2022-11-30T15:34:51.000Z#

సిద్ధవటం మండలం శివుని పల్లె వద్ద తన సొంత పొలంలో జగనన్న పక్కా హౌసింగ్ కు,లబ్ధిదారుని ఆవేదన,=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/1-qkuLGaZ50/0.jpg&videoid*VIDEO*1-qkuLGaZ50&date*2022-11-28T15:04:57.000Z#

తన పిల్లలు కోసం తాచు పాము తో చిలక పోరాటం పెనుగొండ మండలం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OLYlMybSHKU/0.jpg&videoid*VIDEO*OLYlMybSHKU&date*2022-11-27T03:58:48.000Z#

Eak Pal Pani Tada || Suraj Mandal Vlogs || Kathmandu Nepal=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Tix43ChPSGw/0.jpg&videoid*VIDEO*Tix43ChPSGw&date*2022-11-25T13:30:21.000Z#

Anganwadi school in Akkampeta from Tada mandal=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/JCsUnRfNGoc/0.jpg&videoid*VIDEO*JCsUnRfNGoc&date*2022-11-24T06:41:50.000Z#

గంగవరం మండలం పొన్నూమకూనపల్లి కి సంబంధించిన ప్రభుత్వ పాఠశాల పిల్లలను లారీలో కుప్పం నియోజకవర్గం ద=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/dJtK34DKU4c/0.jpg&videoid*VIDEO*dJtK34DKU4c&date*2022-11-19T18:20:23.000Z#

SR6NEWS || దామెర మండలం ఊరుగొండ గ్రామంలో వ్యవసాయ బావిలో ఓ మహిళ తన బిడ్డతో కలిసి శవమై తేలింది=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/0995FxnrxWs/0.jpg&videoid*VIDEO*0995FxnrxWs&date*2022-11-12T06:38:44.000Z#

కమలాపూర్ మండలం నేరెళ్ల గ్రామంలో తన భూమిని వేరే వారికి పట్టా చేశారని రైతు మనస్థాపంతో ఆత్మహత్యయత్నం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jV5CqEQAiiY/0.jpg&videoid*VIDEO*jV5CqEQAiiY&date*2022-11-15T11:34:11.000Z#కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గం సిద్ధవటం మండలం మాధవరం తన నివాసంలో మీడియాతో=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EQdVJksWn0A/0.jpg&videoid*VIDEO*EQdVJksWn0A&date*2022-11-13T13:15:09.000Z#హనుమకొండ జిల్లా దామెర మండలం ఊరుగొండ వ్యవసాయ బావిలో మహిళ తన బిడ్డతో కలిసి శవమై తేలింది కారణాలు=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Rg5s4YnSd0E/0.jpg&videoid*VIDEO*Rg5s4YnSd0E&date*2022-11-12T05:53:34.000Z#హనుమకొండ జిల్లా దామెర మండలం ఊరుగొండ గ్రామంలో వ్యవసాయ బావిలో మహిళ తన బిడ్డతో కలిసి..=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/L9IwsAV-14k/0.jpg&videoid*VIDEO*L9IwsAV-14k&date*2022-11-11T12:39:02.000Z#హనుమకొండ జిల్లా దామెర మండలం ఊరుగొండ గ్రామంలో వ్యవసాయ బావిలో మహిళ తన బిడ్డతో కలిసి…=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/V4UFX0cA36g/0.jpg&videoid*VIDEO*V4UFX0cA36g&date*2022-11-11T12:16:01.000Z#

admin
Author: admin