శ్రీ అవధూత కాశి నాయన సాంగ్ పాములేటీ నరసింహులు గారి భజన| గురువు ఓం ప్రసాద్|guruvu omprasad=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3RQkgv8rNZQ/0.jpg&videoid*VIDEO*3RQkgv8rNZQ&date*2022-12-01T08:14:52.000Z#

Kasinayana bulls=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/55BfMINk_7E/0.jpg&videoid*VIDEO*55BfMINk_7E&date*2022-11-21T01:37:26.000Z#

kasinayana temple nellore slowmotiontelugu trending trendlordshiva nellore shorts atmakur=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xG7lWxc7EWo/0.jpg&videoid*VIDEO*xG7lWxc7EWo&date*2022-11-14T12:47:49.000Z#

కడపజిల్లా శ్రీ అవధూత కాశినాయన మండలంలోని అమగంపల్లె టిబి వైద్యశాల దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xOK_Sy5sbxc/0.jpg&videoid*VIDEO*xOK_Sy5sbxc&date*2022-11-18T04:54:45.000Z#కడపజిల్లా కాశినాయన మండలం ఆనం వారి పల్లి గ్రామంసీనియర్ శీలంజగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీ అవధూత కొండయ్య స్వామి=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/tmpLBmp2tA8/0.jpg&videoid*VIDEO*tmpLBmp2tA8&date*2022-11-11T00:28:16.000Z#శ్రీ అవధూత కాశి నాయన అంటూ ఎంతో దుఃఖ రసంతో ఆలపించినటువంటి పాట గురు మహేంద్ర గారు 7995851944=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bOHM6tMCQwk/0.jpg&videoid*VIDEO*bOHM6tMCQwk&date*2022-11-09T16:22:30.000Z#

admin
Author: admin