పవన్ కళ్యాణ్ సత్తా ఇది! | Janasena Leader Regidi Laxman About Pawan Kalyan & Modi Relation | CVR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qdkTLUAcFUw/default_live.jpg&videoid*VIDEO*qdkTLUAcFUw&date*2023-11-15T15:33:44.000Z&chname*#

వైసీపీ బ్యాచ్ కి ఇదే నా వార్నింగ్ | Janasena Leader Regidi Laxman Warning To YCP Leaders | CVR News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8VgLFK2pRuE/0.jpg&videoid*VIDEO*8VgLFK2pRuE&date*2023-11-15T14:39:28.000Z&chname*#

janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/H3hTDAY358M/0.jpg&videoid*VIDEO*H3hTDAY358M&date*2023-11-12T12:25:08.000Z&chname*#

జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో దళితుల పై దాడులు జరుగుతున్నాయి|Regidi lakshmanarao|కిమిడి నాగార్జున=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WYCIKlLdIJQ/0.jpg&videoid*VIDEO*WYCIKlLdIJQ&date*2023-11-06T05:35:11.000Z&chname*#

బొత్స బెదిరిస్తే..భయపడుతామా | Janasena Regidi Lakshman Mass Warning To Botsa Satyanarayana | CVR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/q1HJDrD39Ak/0.jpg&videoid*VIDEO*q1HJDrD39Ak&date*2023-11-10T05:04:30.000Z&chname*#Debate Time: ఉండవల్లి కాదు..ఊసరవెల్లి | Janasena Leader Regidi lakshmanarao on Undavalli |JaitraNews=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Vpl8xloEFlI/0.jpg&videoid*VIDEO*Vpl8xloEFlI&date*2023-10-17T16:25:46.000Z&chname*#

Janasena leader Regidi Laxman Rao Fires On Bostha Satyanarayana| TV 24 Studio=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/57AZgOmCghc/0.jpg&videoid*VIDEO*57AZgOmCghc&date*2023-11-11T10:20:26.000Z&chname*#

రేగిడి లక్ష్మణ్ రావును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు | Janasena Leader Regidi Laxamn Rao | TV 24 Studio=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mnM6QNTnZmE/0.jpg&videoid*VIDEO*mnM6QNTnZmE&date*2023-11-11T06:55:38.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rC8apRkFP8Q/0.jpg&videoid*VIDEO*rC8apRkFP8Q&date*2023-11-10T19:01:00.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Z0wksaEkTCc/0.jpg&videoid*VIDEO*Z0wksaEkTCc&date*2023-11-10T18:58:34.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mOwnrBUU5S8/0.jpg&videoid*VIDEO*mOwnrBUU5S8&date*2023-11-10T18:56:23.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/D4lInPvLYEg/0.jpg&videoid*VIDEO*D4lInPvLYEg&date*2023-11-10T18:53:37.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NCuNS6gHkOU/0.jpg&videoid*VIDEO*NCuNS6gHkOU&date*2023-11-10T18:51:21.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XlEDRs1B8-A/0.jpg&videoid*VIDEO*XlEDRs1B8-A&date*2023-11-10T18:47:49.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/sth_jR3xutA/0.jpg&videoid*VIDEO*sth_jR3xutA&date*2023-11-10T18:42:25.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Ah1U_T3GjK8/0.jpg&videoid*VIDEO*Ah1U_T3GjK8&date*2023-11-10T18:37:39.000Z&chname*#Regidi lakshmanarao దెబ్బ చిన్న శ్రీను అబ్బా|Janasena party|merakamudidaam|pawan kalyan|తాట తీస్తా|=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Q8CtJ_Nolyg/0.jpg&videoid*VIDEO*Q8CtJ_Nolyg&date*2023-11-10T18:32:36.000Z&chname*#janasena regidilakshmanarao pawankalyan regidi botsa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/immx36DqqUM/0.jpg&videoid*VIDEO*immx36DqqUM&date*2023-11-10T18:33:43.000Z&chname*#Regidi lakshmanarao Janasena party leader house arrest|cheepurupalli constituency|merakamudidaam|=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YkXJEKC1lNE/0.jpg&videoid*VIDEO*YkXJEKC1lNE&date*2023-11-10T18:27:08.000Z&chname*#రేగిడి లక్ష్మణరావు అక్రమ అరెస్టు|బొత్సా కాసుకో నీకు పతనమే|Janasena party|Regidi lakshmanarao|=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/b8GHIm3J34Q/0.jpg&videoid*VIDEO*b8GHIm3J34Q&date*2023-11-10T18:26:06.000Z&chname*#

Debate Time: ఒకే ఒక్కడు పవన్ కళ్యాణ్ | Janasena Regidi Lakshmanrao about Pawan Kalyan | Jaitra News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/VDsnloeIpNg/0.jpg&videoid*VIDEO*VDsnloeIpNg&date*2023-11-09T13:03:51.000Z&chname*#Regidi Laxmana Rao : ఉమ్మడి కార్యాచరణ జనసేన నేత కీలక విషయాలు || ABN Telugu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oUu2bgGpIgM/0.jpg&videoid*VIDEO*oUu2bgGpIgM&date*2023-10-07T03:32:49.000Z&chname*#

AndhraPradesh Jsp Leader Regidi Laxman Rao Counter to Jagan Over Comments On Janasena | Popular Tv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nZeqjiIpWD4/0.jpg&videoid*VIDEO*nZeqjiIpWD4&date*2023-10-10T13:42:50.000Z&chname*#

జగన్ పై ఓ రేంజ్ లో రెచ్చిపోయిన జనసేన నేత | Regidi Lakshmana Rao Fire Comments On Jagan | CVR News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YPGhzMfXSHE/0.jpg&videoid*VIDEO*YPGhzMfXSHE&date*2023-10-20T14:37:58.000Z&chname*#Regidi Laxmana Rao : జగన్ కు దమ్ము – ధైర్యం ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ ని టచ్ – అరెస్ట్ చేయమనండి!=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/eBnw6NioWa4/0.jpg&videoid*VIDEO*eBnw6NioWa4&date*2023-10-07T03:21:08.000Z&chname*#Regidi Laxmana Rao : పొత్తులపై వైసీపీ మాస్టర్ ప్లాన్ !? సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన జనసేన నేత |ABN=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_xbWsYV-qhw/0.jpg&videoid*VIDEO*_xbWsYV-qhw&date*2023-10-07T03:20:18.000Z&chname*#జగన్ పరువు తీసిన రేగిడి || Janasena Leader Regidi Lakshman Rao Satires on CM Jagan || Jaitra News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RE_CysS8cjQ/0.jpg&videoid*VIDEO*RE_CysS8cjQ&date*2023-10-05T15:48:49.000Z&chname*#

T.W.A.G.H school గురు పూజొత్సవం dance, regidi.Parvathipuram manyam dist=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rmllihkJqRQ/0.jpg&videoid*VIDEO*rmllihkJqRQ&date*2023-10-05T10:25:19.000Z&chname*#

జనసేన రేగడి లక్ష్మణ్ రావు హౌస్ అరెస్ట్ | Janasena Leader Regidi Lakshmanarao Arrest | Jaitra News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7QDLzTtoTSE/0.jpg&videoid*VIDEO*7QDLzTtoTSE&date*2023-11-10T05:23:15.000Z&chname*#World Science Day, formation of Science with students, ZP High School, REGIDI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6qUwtyC_16A/0.jpg&videoid*VIDEO*6qUwtyC_16A&date*2023-11-10T01:58:34.000Z&chname*#జనసేన రేగిడి లక్ష్మణరావు హౌస్ అరెస్ట్ | Regidi lakshmanarao House arrest | Pawan Kalyan | iNews=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wKyXsQAcBio/0.jpg&videoid*VIDEO*wKyXsQAcBio&date*2023-11-09T14:48:22.000Z&chname*#Sai Keshabaya Namah | Saibaba Temple, Regidi square | Saibaba Darshan |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OXeCEydkX1w/0.jpg&videoid*VIDEO*OXeCEydkX1w&date*2023-11-09T06:08:35.000Z&chname*#జనసేన రేగడి లక్ష్మణ్ రావు హౌస్ అరెస్ట్ | Regidi lakshmanarao House arrest | vizianagaram | CVR News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5n49MqTO7bE/0.jpg&videoid*VIDEO*5n49MqTO7bE&date*2023-11-09T06:01:09.000Z&chname*#వైసీపీ కాస్కోండి? | Janasena Leader Regidi Laxman Shocking Comments On Jagan | Janasena Vs TDP | CVR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xbLAIJmJUt0/0.jpg&videoid*VIDEO*xbLAIJmJUt0&date*2023-11-08T15:54:41.000Z&chname*#

బొత్స కు జనసేన లీడర్ రేగిడి లక్ష్మణ్ వార్నింగ్ | Janasena Regidi Laxman Warning To Botsa | CVR News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/tuyqtAfacdM/0.jpg&videoid*VIDEO*tuyqtAfacdM&date*2023-11-09T16:16:48.000Z&chname*#

admin
Author: admin