ద్వీపాలు ఆరిపోతున్నాయి ఎందుకు ? | Message by Pastor Suresh_Ayya Garu Ramagundam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8NC8yvaQuUM/default_live.jpg&videoid*VIDEO*8NC8yvaQuUM&date*2023-01-02T18:23:51.000Z#Ramagundam MLA Ekkada – Jayaho Chander Anna – Korukanti Media Shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/c_jiI4poebc/0.jpg&videoid*VIDEO*c_jiI4poebc&date*2023-01-02T17:07:51.000Z#Ramagundam MLA Korukanti Chander Anna at OCP 3 Walking Visuals – Korukanti Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3apxGEMkv80/0.jpg&videoid*VIDEO*3apxGEMkv80&date*2023-01-02T14:03:45.000Z#Ramagundam MLA Korukanti Chander Visited Srivara Occasion Vaikuntha Ekadashi | YOYO TV NEWS=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YpcGvnWTC0k/0.jpg&videoid*VIDEO*YpcGvnWTC0k&date*2023-01-02T11:17:43.000Z#NTPC Ramagundam township ECO Park ramagundam viralvideo=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8K05VkmDSp8/0.jpg&videoid*VIDEO*8K05VkmDSp8&date*2023-01-02T06:45:18.000Z#New year Celebrations in Ntpc [email protected]=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-3iPVDus8K0/0.jpg&videoid*VIDEO*-3iPVDus8K0&date*2023-01-01T16:30:40.000Z#అయ్యప్ప స్వామి పడిపూజ మహోత్సవం | Ramagundam MLA Korukanti Chander | Korukanti Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5yKH4xgRbtM/0.jpg&videoid*VIDEO*5yKH4xgRbtM&date*2023-01-01T09:13:26.000Z#MLA Korukanti Chander New Year Wishes to Ramagundam Constituency Peoplw..| Telangana | YOYO TV NEWS=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/AO7Ysgj0doE/0.jpg&videoid*VIDEO*AO7Ysgj0doE&date*2023-01-01T07:45:30.000Z#రామగుండం నియోజకవర్గ ప్రజలందరికి 2023 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు | Korukanti Chandar MLA | Ramagundam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/p59LH6SSKLU/0.jpg&videoid*VIDEO*p59LH6SSKLU&date*2023-01-01T07:16:44.000Z#Robotic birds exhibition in Ramagundam =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/K1J2uX_rII4/0.jpg&videoid*VIDEO*K1J2uX_rII4&date*2023-01-01T05:39:06.000Z#GLORIOUS MINISTRIES | New Year Service, Ramagundam | 1st January 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/AiBWB6IjUr0/0.jpg&videoid*VIDEO*AiBWB6IjUr0&date*2022-12-31T23:34:41.000Z#New year party youtubeshorts ramagundam viralvideo=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/INDB04itAdM/0.jpg&videoid*VIDEO*INDB04itAdM&date*2022-12-31T21:54:18.000Z#GLORIOUS MINISTRIES | New Year Service, Ramagundam | 1st January 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jHbkDwvz2JY/0.jpg&videoid*VIDEO*jHbkDwvz2JY&date*2022-12-31T19:16:23.000Z#GLORIOUS MINISTRIES | Watch Night Service, Ramagundam | 31st December 2022=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/cq8QtLrW4xo/0.jpg&videoid*VIDEO*cq8QtLrW4xo&date*2022-12-31T18:19:32.000Z#2bhk flat available for Rent in krishnanagar ntpc Ramagundam ( phone no 9515976066)=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_kzAx3ttLtQ/0.jpg&videoid*VIDEO*_kzAx3ttLtQ&date*2022-12-31T17:24:50.000Z#MLA Korukanti Chander Speech Supports Singareni OCP 3 – Ramagundam – 96TvTelugu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/13W51B8roww/0.jpg&videoid*VIDEO*13W51B8roww&date*2022-12-31T16:32:23.000Z#MLA Korukanti Chander Speech In Development Works – Ramagundam – 96TvTelugu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rbhEuLufoS0/0.jpg&videoid*VIDEO*rbhEuLufoS0&date*2022-12-31T16:30:01.000Z#మరోమారు పోరుకు సిద్దంకావాలి| Ramagundam MLA Korukanti Chander With Singareni Employees YOYO TV NEWS=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/svgYKMurANQ/0.jpg&videoid*VIDEO*svgYKMurANQ&date*2022-12-31T13:55:18.000Z#సింగరేణిని మనం కాపాడుకుందాం Ramagundam MLA Korukanti Chander – Korukanti Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/KfOajDyp0Nk/0.jpg&videoid*VIDEO*KfOajDyp0Nk&date*2022-12-31T13:38:49.000Z#Ramagundam MLA Korukanti Chander Stands on Dumper – Korukanti Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/o9gQwssKsVc/0.jpg&videoid*VIDEO*o9gQwssKsVc&date*2022-12-31T11:01:43.000Z#స్వామియే శరణమయ్యప్ప 🏻 – Ramagundam MLA Korukanti Chander – Korukanti Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qqMUSqro7LA/0.jpg&videoid*VIDEO*qqMUSqro7LA&date*2022-12-31T10:40:03.000Z#ramagundam petrol pump scam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/89oP7lDZXQ8/0.jpg&videoid*VIDEO*89oP7lDZXQ8&date*2022-12-31T10:40:11.000Z#Singareni Officers Make GDK 7LEP Coal Mine As Tourist Spot | Ramagundam | Peddapalli |V6 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EEBoW869lc0/0.jpg&videoid*VIDEO*EEBoW869lc0&date*2022-12-31T09:15:10.000Z#సింగరేణిని కాపాడుకోవడం మన హక్కు – Ramagundam MLA Korukanti Chander | Korukanti Bayi Bata | OCP 3=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/1L0Mxub1NlI/0.jpg&videoid*VIDEO*1L0Mxub1NlI&date*2022-12-31T06:22:13.000Z#Ramagundam MLA Korukanti Chander Performed Ayyappa Puja | Talasani Sai Kiran Yadav | Hyderabad=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/sd–1U0DoD4/0.jpg&videoid*VIDEO*sd–1U0DoD4&date*2022-12-30T12:33:28.000Z#కోరుకంటి బాయిబాట – Ramagundam MLA Korukanti Chander – Korukanti Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/0s6X_B7tXP4/0.jpg&videoid*VIDEO*0s6X_B7tXP4&date*2022-12-29T12:15:52.000Z#మా పోరాటం ఆగదు.. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇదే మా డిమాండ్ – Ramagundam MLA Korukanti Chander | KM=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/L0ziHMIA_c8/0.jpg&videoid*VIDEO*L0ziHMIA_c8&date*2022-12-29T07:46:36.000Z#టూరిజం స్పాట్ గా మారిన రామగుండం సింగరేణి | Ramagundam Singareni tourism spot | 99TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/1_CjOMoqaqQ/0.jpg&videoid*VIDEO*1_CjOMoqaqQ&date*2022-12-28T12:05:08.000Z#jointweel exhibition godavarikhani ramagundam karimnagar telangana india vairal=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LqEBp0k8aGc/0.jpg&videoid*VIDEO*LqEBp0k8aGc&date*2022-12-28T06:16:10.000Z#Syed Sohel Superb CRAZE In Ramagundam | Lucky Lakshman Movie Promotions | News Buzz=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/lhjweTc50NY/0.jpg&videoid*VIDEO*lhjweTc50NY&date*2022-12-26T10:45:01.000Z#మనిషి మనిషిని వాడుకుంటాడు మనిషి నైజం pastor Suresh garu glorious ministries Ramagundam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/eP32PQwuxF0/0.jpg&videoid*VIDEO*eP32PQwuxF0&date*2022-12-26T05:53:42.000Z#ramagundam: ఘనంగా సింగరేణి ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు…ll studio18news=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/e4BjPWjmEgw/0.jpg&videoid*VIDEO*e4BjPWjmEgw&date*2022-12-24T08:59:50.000Z#

BEST MBA COLLEGES IN RAMAGUNDAM (ANDHRA PRADESH) 2023 | ADMISSION & PLACEMENTS | MBA=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/eMgrmxYYvB8/0.jpg&videoid*VIDEO*eMgrmxYYvB8&date*2022-12-05T10:19:46.000Z#నీ పిలుపు, నీ దర్శనం వేరు ! Pas. Suresh Ayya Garu, Ramagundam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/or0OSsRYXLE/0.jpg&videoid*VIDEO*or0OSsRYXLE&date*2022-12-05T08:30:07.000Z#RAMAGUNDAM GDK 1ST FLY 1ST PERSON=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/pOrwvTnq4qg/0.jpg&videoid*VIDEO*pOrwvTnq4qg&date*2022-12-05T01:16:23.000Z#works video NTPC @RAMAGUNDAM SITE=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7Qcmf6Yb4tY/0.jpg&videoid*VIDEO*7Qcmf6Yb4tY&date*2022-12-04T14:58:20.000Z#

admin
Author: admin