సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్ర,ప్రత్తిపాడు SAMAJIKA SADHIKARA BUS YATRA,PRATHIPADU, KAKINADA DISTRICT=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/MWDi-K6YfPk/0.jpg&videoid*VIDEO*MWDi-K6YfPk&date*2023-11-24T00:26:56.000Z&chname*#Prathipadu Diwali celebrations=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/IXH9d3krEvM/0.jpg&videoid*VIDEO*IXH9d3krEvM&date*2023-11-13T10:08:56.000Z&chname*#కక్కిరాయి //andhraPradesh//prathipaduviral6500doubledody=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9Cbmn4ppC_o/0.jpg&videoid*VIDEO*9Cbmn4ppC_o&date*2023-11-11T10:33:32.000Z&chname*#

michong Toofan|Shri.Chandra Babu Naidu| Burla Ramanjaneyulu |joinramanjaneyulu|prathipadu|guntur=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/PDNzYkIsXNk/0.jpg&videoid*VIDEO*PDNzYkIsXNk&date*2023-12-10T09:25:34.000Z&chname*#

Open air gospel | 10-12-2023 | Bethel prayer house | Prathipadu |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/O0cLjcB34d4/0.jpg&videoid*VIDEO*O0cLjcB34d4&date*2023-12-10T08:13:42.000Z&chname*#Tdp prathipadu incharge joined in tractor driving shortsfeed shorts viral trending @Apreport=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CWpfuSKBAIc/0.jpg&videoid*VIDEO*CWpfuSKBAIc&date*2023-12-09T15:00:34.000Z&chname*#Chandrababu to meet michaungcyclone effected farmers in prathipadu appolitics @Apreport=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OKmKtT48jTY/0.jpg&videoid*VIDEO*OKmKtT48jTY&date*2023-12-09T12:32:10.000Z&chname*#కురిపించుముదేవానిఆత్మవర్షము.singing.sandhyarani.voota.b.prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/W_CZeKnnhyQ/0.jpg&videoid*VIDEO*W_CZeKnnhyQ&date*2023-12-09T10:10:53.000Z&chname*#Prathipadu Village Tour | Prathipadu Village Vlog | Prathipadu | Mywish-00 |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EHpOt3F1kGI/0.jpg&videoid*VIDEO*EHpOt3F1kGI&date*2023-11-24T11:15:02.000Z&chname*#MP Nandigam Suresh Superb Speech | YSRCP Samajika Sadhikara Yatra | Prathipadu | @SakshiTVLIVE=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/33iYinqsrIQ/0.jpg&videoid*VIDEO*33iYinqsrIQ&date*2023-11-23T16:45:11.000Z&chname*#

pulladigunta |vatticherukuru |guntur |prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9D3qdGAEbDU/0.jpg&videoid*VIDEO*9D3qdGAEbDU&date*2023-12-09T00:30:06.000Z&chname*#MP Nandigam Suresh Press Meet At Prathipadu | YSRCP Samajika Sadhikara Yatra @SakshiTV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/X_x1oILmBXQ/0.jpg&videoid*VIDEO*X_x1oILmBXQ&date*2023-11-23T10:25:47.000Z&chname*#

kurnoothala | vatticherukuru |guntur |prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/L6amxadFMAQ/0.jpg&videoid*VIDEO*L6amxadFMAQ&date*2023-12-08T00:30:08.000Z&chname*#ప్రత్తిపాడు అయ్యప్ప సామి పడి పూజ గురు సామీ బెహరా దొరబాబు prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yvrlcO0UuOc/0.jpg&videoid*VIDEO*yvrlcO0UuOc&date*2023-12-07T16:54:36.000Z&chname*#సుచరితకు నిరసన సెగ | Prathipadu Locals Obstructed MLA Sucharita | While Visited Flood Affected Areas=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/1U4UrbDGrb8/0.jpg&videoid*VIDEO*1U4UrbDGrb8&date*2023-12-07T12:55:30.000Z&chname*#JanmabhoomiNagar SwarnandhraNagar RatnagiriNagar guntur prathipadu JoinRamanjaneyulu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Ulgq5avQV1o/0.jpg&videoid*VIDEO*Ulgq5avQV1o&date*2023-11-29T00:30:20.000Z&chname*#

Sankavaram Main Road ( Prathipadu Mandal ) Cyclon Effect=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ghn1lC_OTJk/0.jpg&videoid*VIDEO*ghn1lC_OTJk&date*2023-12-07T05:19:27.000Z&chname*#Social Empowerment Yatra in Prathipadu Constituency coming soon jagan parvathaprasad JAGAN PRATHIPADU=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CxAHdo-71ZI/0.jpg&videoid*VIDEO*CxAHdo-71ZI&date*2023-11-08T12:30:12.000Z&chname*#pedapalakaluru | guntur | prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu | drone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/2PeLZqIdlPs/0.jpg&videoid*VIDEO*2PeLZqIdlPs&date*2023-11-28T00:30:03.000Z&chname*#ప్రత్తిపాడులో వైసీపీ కి చెందిన నలుగురు నేతల రాజీనామా | YCP Leaders Resign In Prathipadu | Prime9=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bdpf9oJNDhU/0.jpg&videoid*VIDEO*bdpf9oJNDhU&date*2023-11-26T02:05:56.000Z&chname*#

ఏమివ్వగలనయ్యనీప్రేమకు.singing.sandhyarani.voota.b.prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UL2WoDydsZk/0.jpg&videoid*VIDEO*UL2WoDydsZk&date*2023-12-06T04:50:33.000Z&chname*#chowdavaram | guntur | prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts| ramanjaneyulu| gunturdistrict=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9LdewZfMF6U/0.jpg&videoid*VIDEO*9LdewZfMF6U&date*2023-12-06T00:30:03.000Z&chname*#Thanksgiving Prayer at Prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/vlNIDs4Ml_Y/0.jpg&videoid*VIDEO*vlNIDs4Ml_Y&date*2023-10-30T03:25:22.000Z&chname*#

@ప్రకృతి అందాలు dhanalakshmi asha prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/US09-s2BUpU/0.jpg&videoid*VIDEO*US09-s2BUpU&date*2023-11-07T15:14:46.000Z&chname*#

The Michaung Cyclone Rain 🌧️. India Country, Andhra Pradesh , Guntur City, Prathipadu Vilage.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6yppQfaW42Q/0.jpg&videoid*VIDEO*6yppQfaW42Q&date*2023-12-05T07:15:05.000Z&chname*#reddypalem | guntur | prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu | drone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QJZl7EFxMwU/0.jpg&videoid*VIDEO*QJZl7EFxMwU&date*2023-12-05T00:30:15.000Z&chname*#lalpuram || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts ramanjaneyulu drone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/woaFFami4EI/0.jpg&videoid*VIDEO*woaFFami4EI&date*2023-11-27T00:30:22.000Z&chname*#

3.Palamidi anjiiah chowdary garu prathipadu vari 6teeh bulls in Darmavaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/IKTcTcsHs-c/0.jpg&videoid*VIDEO*IKTcTcsHs-c&date*2023-12-04T06:48:34.000Z&chname*#Pamidi anjiiah chowdary gari 6teeth bulls prathipadu…..in Darmavaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/lOMBN6vujIM/0.jpg&videoid*VIDEO*lOMBN6vujIM&date*2023-12-04T04:22:08.000Z&chname*#obulanaidupalem | guntur | prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu | drone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/m6uNKX2AIfA/0.jpg&videoid*VIDEO*m6uNKX2AIfA&date*2023-12-04T00:30:20.000Z&chname*#వైసీపీకి గట్టి షాక్ | YCP In Prathipadu Kakinada | Loguttu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ju2IyecYn90/0.jpg&videoid*VIDEO*ju2IyecYn90&date*2023-11-27T14:55:46.000Z&chname*#budampadu || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts drone trending=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/i1QxXYWq71U/0.jpg&videoid*VIDEO*i1QxXYWq71U&date*2023-11-26T00:30:17.000Z&chname*#Prathipadu YCP Leaders Resigned To YCP Party: ప్రత్తిపాడులో వైసీపీ కి బిగ్ షాక్..| RTV Eastgodavari=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/0fvWvori1vI/0.jpg&videoid*VIDEO*0fvWvori1vI&date*2023-11-25T08:05:55.000Z&chname*#ChinaPalakaluru || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yrFVZntS5dw/0.jpg&videoid*VIDEO*yrFVZntS5dw&date*2023-11-25T00:30:23.000Z&chname*#ప్రత్తిపాడు శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే పర్వత ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో పడిపూజ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nUuM7FeI0qs/0.jpg&videoid*VIDEO*nUuM7FeI0qs&date*2023-12-01T15:24:10.000Z&chname*#

Ayyappa Swamy Pooja in prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YAj1rJTcipY/0.jpg&videoid*VIDEO*YAj1rJTcipY&date*2023-12-03T08:20:32.000Z&chname*#Pamidi anjiiah chowdary gari new category bulls prathipadu……in Darmavaram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LV1NsOyXB_4/0.jpg&videoid*VIDEO*LV1NsOyXB_4&date*2023-12-03T05:19:25.000Z&chname*#potturu | guntur | prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu | drone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gyrxJq1O6q0/0.jpg&videoid*VIDEO*gyrxJq1O6q0&date*2023-12-03T00:30:25.000Z&chname*#YSRCP Bus Yatra at Prathipadu | YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Day-19 @SakshiTV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Ej8FCVTy3RE/0.jpg&videoid*VIDEO*Ej8FCVTy3RE&date*2023-11-23T04:45:33.000Z&chname*#Sri kanaka Durga Navarati mahostavalu @Prathipadu.youtubeshorts durgapuja navaratri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/orXHFT2IN78/0.jpg&videoid*VIDEO*orXHFT2IN78&date*2023-10-15T14:37:47.000Z&chname*#

కాశీలో ఏపూరి కుటుంబం కార్తీక మాస సమారాధన | jaggampeta prathipadu yeleswaram eastgodavari=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/VlD1AJZ2I-g/0.jpg&videoid*VIDEO*VlD1AJZ2I-g&date*2023-12-02T15:14:34.000Z&chname*#PRATHIPADU LAKSH ARCHANA PUJA || 02-12-2023 KCC NEWS ||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5tG_t4DMpks/0.jpg&videoid*VIDEO*5tG_t4DMpks&date*2023-12-02T13:59:42.000Z&chname*#PRATHIPADU LAKSH ARCHANA PUJA || 02-12-2023 KCC NEW ||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/x8Hr5iiBosU/0.jpg&videoid*VIDEO*x8Hr5iiBosU&date*2023-12-02T13:52:59.000Z&chname*#DISTRIBUTION OF SEWING MACHINES AT PRATHIPADU=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CHEnXEQoHKo/0.jpg&videoid*VIDEO*CHEnXEQoHKo&date*2023-12-02T12:00:14.000Z&chname*#ytshorts @prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/BJln1YLIGGc/0.jpg&videoid*VIDEO*BJln1YLIGGc&date*2023-12-01T16:50:10.000Z&chname*#నీతోనేఅనుబంధం నీలోనే ఆనందం.singing.sandhyarani.voota.B.prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wFx8LSbFEFU/0.jpg&videoid*VIDEO*wFx8LSbFEFU&date*2023-12-01T16:41:09.000Z&chname*#..Bible Study.. || 30-11-2023 || Prathipadu || Bro. M. Sudheer Garu christsoldierslive=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_Ec2ZwQM3lU/0.jpg&videoid*VIDEO*_Ec2ZwQM3lU&date*2023-12-01T06:20:57.000Z&chname*#పంచాయతీ ఖర్చులేవి? | Deputy Sarpanch Protest at Prathipadu MPP Office | Over Panchayat Funds=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uCXSAKJSr7Q/0.jpg&videoid*VIDEO*uCXSAKJSr7Q&date*2023-12-01T04:12:34.000Z&chname*#challavaripalem | guntur | prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu | drone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ioTZIsqvsG0/0.jpg&videoid*VIDEO*ioTZIsqvsG0&date*2023-12-01T00:30:17.000Z&chname*#Sri VV Lakshminarayana garu was kind enough to visit our Minerva Prathipadu.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/X0fPACCXW4E/0.jpg&videoid*VIDEO*X0fPACCXW4E&date*2023-11-30T11:32:00.000Z&chname*#fighter kid prathipadu, Gnt=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SZSYGfwkLIQ/0.jpg&videoid*VIDEO*SZSYGfwkLIQ&date*2023-11-30T04:35:45.000Z&chname*#ankireddypalem | guntur | prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu | drone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/GkOHCjFN9w0/0.jpg&videoid*VIDEO*GkOHCjFN9w0&date*2023-11-30T00:30:07.000Z&chname*#Prathipadu Assembly 2024 Facts in Andrapradesh Elections | Varupula Sathya | Parvatha | EDITOR KSR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uV97Zyj6h5Q/0.jpg&videoid*VIDEO*uV97Zyj6h5Q&date*2023-11-29T10:30:08.000Z&chname*#తెదేపాలో చేరిన ప్రత్తిపాడు వైకాపా ఎంపీపీలు | Prathipadu YCP MPPs Joined In TDP | Kakinada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/DcmVizdi-2Y/0.jpg&videoid*VIDEO*DcmVizdi-2Y&date*2023-11-27T03:59:01.000Z&chname*#వైకాపాకు రాజీనామా చేసిన ప్రత్తిపాడు స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు | Prathipadu Activists Resigned To YCP=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8T_81tj22X0/0.jpg&videoid*VIDEO*8T_81tj22X0&date*2023-11-25T09:19:20.000Z&chname*#ఇక మిమేంటో చూపిస్తాం.. | YCP Women Sarpanch STROG REPLY and Resign To Jagan Party | Prathipadu | TV5=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Gpvy9cAzX4E/0.jpg&videoid*VIDEO*Gpvy9cAzX4E&date*2023-11-25T08:06:01.000Z&chname*#bonthapadu || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts drone dronevideo=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WNpEEsXiXl4/0.jpg&videoid*VIDEO*WNpEEsXiXl4&date*2023-11-24T00:30:20.000Z&chname*#LIVE : YSRCP Samajika Sadhikara Yatra Public Meeting at Prathipadu | Kakinada District @SakshiTVLIVE=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/edy7zu81S7M/0.jpg&videoid*VIDEO*edy7zu81S7M&date*2023-11-23T12:13:12.000Z&chname*#YSRCP Bus Yatra at Prathipadu | YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra @SakshiTV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/dUm6r1Yt4Hc/0.jpg&videoid*VIDEO*dUm6r1Yt4Hc&date*2023-11-23T09:21:29.000Z&chname*#thokavaripalem || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uY5OfXOFjhE/0.jpg&videoid*VIDEO*uY5OfXOFjhE&date*2023-11-23T00:30:30.000Z&chname*#mallavaram || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/io-MfAmK-I4/0.jpg&videoid*VIDEO*io-MfAmK-I4&date*2023-11-22T00:30:15.000Z&chname*#Prathipadu MLA Purna Chandra Prasad About YCP Samajika Sadhikara Bus Yatra | iDream News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/kKMqcl3sDJQ/0.jpg&videoid*VIDEO*kKMqcl3sDJQ&date*2023-11-21T12:08:06.000Z&chname*#dasupalem || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iJOi8zeIIjQ/0.jpg&videoid*VIDEO*iJOi8zeIIjQ&date*2023-11-21T00:30:15.000Z&chname*#adavitakkellapadu || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/f1LSdZI53oE/0.jpg&videoid*VIDEO*f1LSdZI53oE&date*2023-11-20T05:48:52.000Z&chname*#gorantla || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jqDcmXCrrv8/0.jpg&videoid*VIDEO*jqDcmXCrrv8&date*2023-11-19T00:30:30.000Z&chname*#thurakapalem || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shortsyoutube=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zphbSROtTX0/0.jpg&videoid*VIDEO*zphbSROtTX0&date*2023-11-18T02:00:23.000Z&chname*#nagaralu || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ODvWwY71gXQ/0.jpg&videoid*VIDEO*ODvWwY71gXQ&date*2023-11-17T02:00:09.000Z&chname*#gorlavaripalem || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/IxjsRg43gkU/0.jpg&videoid*VIDEO*IxjsRg43gkU&date*2023-11-16T02:00:11.000Z&chname*#etukuru || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gL9xRszwj2c/0.jpg&videoid*VIDEO*gL9xRszwj2c&date*2023-11-15T02:00:15.000Z&chname*#vengalayapalem || guntur || prathipadu Constituency || JoinRamanjaneyulu shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nCwlQZZfOLA/0.jpg&videoid*VIDEO*nCwlQZZfOLA&date*2023-11-14T02:00:18.000Z&chname*#Jonnalagadda || guntur || Prathipadu Constituency || Dr. Burla Ramanjaneyulu, IAS (Retd.) shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jfXtkSm4AzU/0.jpg&videoid*VIDEO*jfXtkSm4AzU&date*2023-11-12T12:59:33.000Z&chname*#prathipadu jagan parvathaprasd నవంబర్ 23న ప్రత్తిపాడులో సామాజిక సాధికార యాత్ర=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/t85UtZhz3Bk/0.jpg&videoid*VIDEO*t85UtZhz3Bk&date*2023-11-12T09:54:02.000Z&chname*#ఫర్ సేల్ // 8309144941kirlampudi andhra prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wnekwxFS_cM/0.jpg&videoid*VIDEO*wnekwxFS_cM&date*2023-11-04T15:21:05.000Z&chname*#ICDS Kakumanu icds citynewstelugu prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WG3gx2wrq3k/0.jpg&videoid*VIDEO*WG3gx2wrq3k&date*2023-10-27T19:01:12.000Z&chname*#Kakumanu.kakumanu prathipadu citynewstelugu gunturdistrict=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YYkWrN27pco/0.jpg&videoid*VIDEO*YYkWrN27pco&date*2023-10-27T18:58:53.000Z&chname*#TDP leaders responded prathipadu tdpnews citynewstelugu gunturnews=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ZvLEvOrv2OA/0.jpg&videoid*VIDEO*ZvLEvOrv2OA&date*2023-10-27T17:58:53.000Z&chname*#@ పెరిగిన ధరలుప్రజల పాట్లు citudhanalakshmi prathipadu ashas=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qCy7EzAEbiM/0.jpg&videoid*VIDEO*qCy7EzAEbiM&date*2023-10-26T17:13:07.000Z&chname*#Prathipadu MLA Parvatha Purnachandra Prasad Holds Huge Bike Rally | CM YS Jagan @SakshiTVLIVE=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YF7kRLC4RLc/0.jpg&videoid*VIDEO*YF7kRLC4RLc&date*2023-10-23T04:30:09.000Z&chname*#ఫ్లైట్ నుండి ఆకాశవీధిలో అధ్బుతం dhanalakshmi ashaprathipadu =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OIdUxvhuBUk/0.jpg&videoid*VIDEO*OIdUxvhuBUk&date*2023-10-10T08:41:39.000Z&chname*#computer embroidery blouse works prathipadu and vizg 8712287067=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ziy3eQTeYqs/0.jpg&videoid*VIDEO*ziy3eQTeYqs&date*2023-10-08T03:59:00.000Z&chname*#

nallapadu | guntur | prathipadu | JoinRamanjaneyulu | shorts | ramanjaneyulu | drone=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6g7b_YoIn5c/0.jpg&videoid*VIDEO*6g7b_YoIn5c&date*2023-12-02T00:30:02.000Z&chname*#Durga amma thalli nimarjanam karykram in prathipadu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Ok01KpH8_-o/0.jpg&videoid*VIDEO*Ok01KpH8_-o&date*2023-10-25T13:29:48.000Z&chname*#

admin
Author: admin