పోలీసుల విస్తృత తనిఖీలు porumamillanews porumamilla badvelnewstoday kadapadistrictnews=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bhmmh33Sxis/0.jpg&videoid*VIDEO*bhmmh33Sxis&date*2023-10-08T13:33:23.000Z&chname*#

hi all 🫰 Wednesday short video porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/j2ccTTVIAis/0.jpg&videoid*VIDEO*j2ccTTVIAis&date*2023-11-29T05:04:49.000Z&chname*#

kumari pooja in porumamilla on Dasara=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ncDK4KlYp1I/0.jpg&videoid*VIDEO*ncDK4KlYp1I&date*2023-10-28T01:55:30.000Z&chname*#

Holy Rosary Church, Porumamilla నవదిన ప్రార్థనలు 06-10-2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Wedq0REityg/0.jpg&videoid*VIDEO*Wedq0REityg&date*2023-10-07T05:04:59.000Z&chname*#

ఆర్టీసీ బ‌స్సుకి బ్రేకులు ఫెయిల్‌ | APSRTC Break Failure | Major Accident Averted | Porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NC3mWk07-a4/0.jpg&videoid*VIDEO*NC3mWk07-a4&date*2023-10-28T13:06:16.000Z&chname*#

Awareness On Traffic Rules & Importance Of Helmets | kadapa |Porumamilla |@hn9tvkadapa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RwWn1sRhECw/0.jpg&videoid*VIDEO*RwWn1sRhECw&date*2023-11-27T12:35:28.000Z&chname*#కొర్ర అన్నం, గడ్డ పెరుగు super కాంబినేషన్ హెల్త్healthyfoodtrendingtrendingshortporumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/eWlZdSNqOcU/0.jpg&videoid*VIDEO*eWlZdSNqOcU&date*2023-10-13T15:15:21.000Z&chname*#

ధర్మ యుద్ధం పేరుతో అధర్మం చేస్తున్నారంటూ పోరుమామిళ్లలో ఓ వ్యక్తి అవేదన|| porumamilla|| Kadapa||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QBVkW7CUVlk/0.jpg&videoid*VIDEO*QBVkW7CUVlk&date*2023-11-12T03:58:20.000Z&chname*#

porumamilla ayyappa swamI temple=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/PQ3oksq2Gk0/0.jpg&videoid*VIDEO*PQ3oksq2Gk0&date*2023-11-09T01:51:33.000Z&chname*#

" MILAD-UN-NABI " Porumamilla 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/1cwrX2ALmu4/0.jpg&videoid*VIDEO*1cwrX2ALmu4&date*2023-10-29T12:29:44.000Z&chname*#

Kadapa district porumamilla program dj brahmamgarimatam 6301530873=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_F0jZmhpIYY/0.jpg&videoid*VIDEO*_F0jZmhpIYY&date*2023-11-27T05:21:45.000Z&chname*#

porumamilla dasara sambaraalu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zLujMbm9We8/0.jpg&videoid*VIDEO*zLujMbm9We8&date*2023-10-23T14:48:23.000Z&chname*#

Get Together SSC 2002 || Sri Maharshi High School || Porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LZuIkpcJFE0/0.jpg&videoid*VIDEO*LZuIkpcJFE0&date*2023-10-25T10:17:23.000Z&chname*#

porumamilla ఇలా తినడం నాకు ఇష్టం 🤷‍♀️=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QPWZJuQmpgI/0.jpg&videoid*VIDEO*QPWZJuQmpgI&date*2023-11-05T09:09:13.000Z&chname*#

దేశాన్ని ఒకే తాటిపై నడిపించేది రాజ్యాంగం ||National constitution day || porumamilla news|| CM TV ||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/h-FcwJad6bA/0.jpg&videoid*VIDEO*h-FcwJad6bA&date*2023-11-26T13:32:18.000Z&chname*#

Dasara festival Porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QJn-Y_SiB6A/0.jpg&videoid*VIDEO*QJn-Y_SiB6A&date*2023-10-23T21:23:16.000Z&chname*#

పేద పిల్లలకు అండగా || Chitha Vijay Prathap Reddy || Badvel , Porumamilla || YSR Kadapa District=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3dHOcbOqFg4/0.jpg&videoid*VIDEO*3dHOcbOqFg4&date*2023-10-04T11:12:39.000Z&chname*#

31-10-2023 || THANKSGIVING MASS – SAGILI KARUNAKAR SJ,, BALIJAPALLI – PORUMAMILLA PARISH. KADAPA=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yfzlpZ7s9cg/0.jpg&videoid*VIDEO*yfzlpZ7s9cg&date*2023-10-31T22:58:50.000Z&chname*#Holy Rosary Church Porumamilla 07 .10.2023 జపమాల మాత మహోత్సవం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zgKAzwPl0wA/0.jpg&videoid*VIDEO*zgKAzwPl0wA&date*2023-10-07T20:44:38.000Z&chname*#

porumamilla madhu guru swamy=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/l7fQIOYF0JY/0.jpg&videoid*VIDEO*l7fQIOYF0JY&date*2023-11-09T01:42:15.000Z&chname*#

porumamilla santhoshisrikars one day seminar=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iCX2l5Ed3x8/0.jpg&videoid*VIDEO*iCX2l5Ed3x8&date*2023-11-26T04:30:49.000Z&chname*#nellor event santoshisrikars porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/J2m0WXvDKRE/0.jpg&videoid*VIDEO*J2m0WXvDKRE&date*2023-11-26T03:30:06.000Z&chname*#hi all good eveving porumamilla rasoolmakeover=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7SIPHnm0_kI/0.jpg&videoid*VIDEO*7SIPHnm0_kI&date*2023-11-07T12:34:35.000Z&chname*#ఆటోను ఢీ కొన్న టిప్పర్ ఒకరు మృత్యువాత badvelnewstoday porumamillanews badvelnews porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/g298SiKYYOk/0.jpg&videoid*VIDEO*g298SiKYYOk&date*2023-10-26T12:21:58.000Z&chname*#

korrapatipalli village kolatam porumamilla (M) Kadapa (D)6305816413=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HyuoQg0gFmQ/0.jpg&videoid*VIDEO*HyuoQg0gFmQ&date*2023-10-28T09:26:07.000Z&chname*#

porumamilla 🥰🥰🥰=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HZe-JQlJJzE/0.jpg&videoid*VIDEO*HZe-JQlJJzE&date*2023-11-18T09:31:04.000Z&chname*#Sitarampuram Porumamilla Forest Ghat=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/DLJQ2_UH9pA/0.jpg&videoid*VIDEO*DLJQ2_UH9pA&date*2023-11-09T13:10:20.000Z&chname*#

porumamilla forestshortsytshorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ZYR9_ZgwR_8/0.jpg&videoid*VIDEO*ZYR9_ZgwR_8&date*2023-11-10T04:48:58.000Z&chname*#పేదల ఇళ్లను కూల్చివేసిన రెవెన్యూ అధికారులు | Revenue Officials Demolished Sheds in Porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/pAxgq5YxK2A/0.jpg&videoid*VIDEO*pAxgq5YxK2A&date*2023-11-05T08:55:28.000Z&chname*#Jagananna Arogya Suraksha Program in Porumamilla, kadapa district | 1TV News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/S9YnHZ4v3B4/0.jpg&videoid*VIDEO*S9YnHZ4v3B4&date*2023-10-19T15:19:28.000Z&chname*#న్యాయానికి సంఖ్యలు కార్యక్రమం porumamillanews porumamilla badvelnewstoday kadapadistrictnews=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RM4cHYqxxB0/0.jpg&videoid*VIDEO*RM4cHYqxxB0&date*2023-10-16T14:10:21.000Z&chname*#

అదిరింది మామ అదిరిందిరో కుదిరింది ప్రేమ కుదిరిందిరో BADRI DANCE EVENTS PORUMAMILLA CELLNO:9346644706=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ZcAB6axDllE/0.jpg&videoid*VIDEO*ZcAB6axDllE&date*2023-11-05T15:03:56.000Z&chname*#

Muslim Marriage breakfast tifin muslimmarriage trending viral porumamilla badvel shorts part=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bsAfcTSO0Oc/0.jpg&videoid*VIDEO*bsAfcTSO0Oc&date*2023-10-01T06:45:30.000Z&chname*#

పేద పిల్లలకు అండగా విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి | AP Food Commissioner | Porumamilla | Kadapa | TVNXT News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/1mHqeGuYVKE/0.jpg&videoid*VIDEO*1mHqeGuYVKE&date*2023-11-25T08:00:02.000Z&chname*#పోరుమామిళ్ళ లో బలిజ సమావేశం | Balija meeting in Porumamilla | Prime9 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/votsYhxEnjQ/0.jpg&videoid*VIDEO*votsYhxEnjQ&date*2023-11-25T03:08:23.000Z&chname*#Thanks Giving Prayer Porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mFuxqTky9iw/0.jpg&videoid*VIDEO*mFuxqTky9iw&date*2023-11-24T08:33:12.000Z&chname*#Today my work 🤷‍♀️ happy bride🫰 porumamilla mehandii saree=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6G4i9rf3VC4/0.jpg&videoid*VIDEO*6G4i9rf3VC4&date*2023-11-23T11:42:28.000Z&chname*#porumamilla సిగరెట్………………………… 🤦=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wzN5OAmKXGY/0.jpg&videoid*VIDEO*wzN5OAmKXGY&date*2023-11-12T08:17:39.000Z&chname*#porumamilla చాలా కష్టం 🤦నాకు=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NZ2aHzVuAH0/0.jpg&videoid*VIDEO*NZ2aHzVuAH0&date*2023-11-11T03:24:09.000Z&chname*#comment చేసినందుకు thank🥰 my frd 🏼‍‍🏼 porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/164Y225HQC0/0.jpg&videoid*VIDEO*164Y225HQC0&date*2023-11-05T07:44:09.000Z&chname*#porumamilla step cutting by rasool makeover 🤷‍♀️=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SghFPTPgQ18/0.jpg&videoid*VIDEO*SghFPTPgQ18&date*2023-11-05T04:18:20.000Z&chname*#porumamilla hi all ‍♀️chiken pakoda ki preparations 🤷‍♀️=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/GW4bWXb3Phk/0.jpg&videoid*VIDEO*GW4bWXb3Phk&date*2023-11-05T04:06:39.000Z&chname*#hi all gud mrg frds porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/aH6XhzG0RtM/0.jpg&videoid*VIDEO*aH6XhzG0RtM&date*2023-11-03T04:37:48.000Z&chname*#Porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zsZWBMGif8E/0.jpg&videoid*VIDEO*zsZWBMGif8E&date*2023-11-01T12:15:27.000Z&chname*#మద్యం అమ్ముతూ మహిళ అరెస్ట్ porumamillanews badvelnewstoday badvelnews porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LsW45RBFwTM/0.jpg&videoid*VIDEO*LsW45RBFwTM&date*2023-10-29T14:35:48.000Z&chname*#వరల్డ్ వైడ్ మిస్సెస్ ఏసియా గా కడప వాసి porumamillanews badvelnewstoday badvelnews porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/C-LVMNZc5zM/0.jpg&videoid*VIDEO*C-LVMNZc5zM&date*2023-10-25T13:29:07.000Z&chname*#Jai mata di , Short Video, porumamilla, Viral Video @Malli Lifestyle=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/fHEFrWqVbN4/0.jpg&videoid*VIDEO*fHEFrWqVbN4&date*2023-10-25T00:02:30.000Z&chname*#జగన సురక్ష కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విశ్వనాథరెడ్డి porumamillanews badvelnewstoday porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NwmywJ4i3u4/0.jpg&videoid*VIDEO*NwmywJ4i3u4&date*2023-10-21T01:32:37.000Z&chname*#Mutton shop లో పొట్టేలు మాంసం fresh meat mutton pottellu muttonmeat viral porumamilla part=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/V3g0I61r5MU/0.jpg&videoid*VIDEO*V3g0I61r5MU&date*2023-10-19T04:50:49.000Z&chname*#నా మొదటి అడుగు పూర్తి యూట్యూబ్ లో 1000 subscribers thankyouall porumamilla viral subscribers=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Fh8UlAvQ0ks/0.jpg&videoid*VIDEO*Fh8UlAvQ0ks&date*2023-10-18T15:32:49.000Z&chname*#రాజరాజేశ్వరి అలంకారంలో అమ్మవారు porumamillanews badvelnewstoday porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Fm8K4MGGAtw/0.jpg&videoid*VIDEO*Fm8K4MGGAtw&date*2023-10-16T08:41:28.000Z&chname*#ఈరోజు కి ఇదే నా లంచ్ చపాతి చికెన్ కర్రీ trendingshorts trending viral porumamilla part=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/y9O5NTHOBRk/0.jpg&videoid*VIDEO*y9O5NTHOBRk&date*2023-10-16T07:57:29.000Z&chname*#porumamillaviral youtubeshorts latestnews ₹₹₹₹=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/fME3G-JIFz0/0.jpg&videoid*VIDEO*fME3G-JIFz0&date*2023-10-16T03:17:55.000Z&chname*#Sweet beeda | స్వీట్ బీడ sweetpan sweetbeeda porumamilla part trending shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/GMTNBNeb_Cs/0.jpg&videoid*VIDEO*GMTNBNeb_Cs&date*2023-10-15T12:09:46.000Z&chname*#బి కోడూరు దేవాలయాలను దర్శించిన CI badvelnews badvelnewstoday porumamillanews porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4_sVgNtooqU/0.jpg&videoid*VIDEO*4_sVgNtooqU&date*2023-10-13T08:09:08.000Z&chname*#RTO ఎలా అనుమతి ఇస్తున్నాడో..ఇలాంటి వాహనాలకు.porumamillanews porumamilla badvelnewstoday kadapa=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Knv9-DRUtTs/0.jpg&videoid*VIDEO*Knv9-DRUtTs&date*2023-10-11T00:21:09.000Z&chname*#Lunch party with family muttonbiryani payasam kheer dalcha trendingshort porumamilla viral=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/qRSAMeT5-Hk/0.jpg&videoid*VIDEO*qRSAMeT5-Hk&date*2023-10-10T16:59:34.000Z&chname*#Muslim style Shemiya payasam payasam shemiya muslim trending viral trendingshort porumamilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4H-3FFKhQ1U/0.jpg&videoid*VIDEO*4H-3FFKhQ1U&date*2023-10-10T13:50:06.000Z&chname*#Morning breakfast Idli| idly trending trendingshort viral porumamilla part tiffin shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/79uV6reRTOg/0.jpg&videoid*VIDEO*79uV6reRTOg&date*2023-10-09T03:59:28.000Z&chname*#Fresh Chicken cutting skills chicken trending viral trendingshort porumamillacuttingskills=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/21Pbd9dxbVg/0.jpg&videoid*VIDEO*21Pbd9dxbVg&date*2023-10-06T10:17:20.000Z&chname*#Holy Rosary Church, Porumamilla 05.10.2023 Noveena mass for feast=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/DNGlF6w_AwI/0.jpg&videoid*VIDEO*DNGlF6w_AwI&date*2023-10-06T03:30:48.000Z&chname*#పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయలేదని తల్లిని చంపిన యువకుడు porumamillanews porumamilla badvelnews=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/twcd8q_xigs/0.jpg&videoid*VIDEO*twcd8q_xigs&date*2023-10-05T01:45:17.000Z&chname*#1000 people Kova Kheer kovakheer marriage muslimwedding porumamilla badveltrendingshortviral=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-XMRJXnZpio/0.jpg&videoid*VIDEO*-XMRJXnZpio&date*2023-10-02T07:25:53.000Z&chname*#ఫుల్ ఫ్రెష్ ఉసిరకాయల బండి ఉసిరికాయలు ఉసిరికాయ trendingshort trending viral porumamilla shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WpDqPF6ZLH0/0.jpg&videoid*VIDEO*WpDqPF6ZLH0&date*2023-09-27T12:50:36.000Z&chname*#హోటల్ గురయ్య Chicken Roast porumamilla roastchicken chciken trending trendingshort viral=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ylfgSIW04MU/0.jpg&videoid*VIDEO*ylfgSIW04MU&date*2023-09-27T08:59:52.000Z&chname*#mehandi by porumamillarasoolmakeove=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iDzrn_Iwjeg/0.jpg&videoid*VIDEO*iDzrn_Iwjeg&date*2023-09-27T06:43:08.000Z&chname*#

kolatam in porumamilla town=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/fDBEt9cJyh0/0.jpg&videoid*VIDEO*fDBEt9cJyh0&date*2023-11-25T08:42:11.000Z&chname*#

admin
Author: admin