లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయిన అధికారి | Kanigiri | Prakasam Dist | AP News | RTV Ongole=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/GB3W2O45xi8/0.jpg&videoid*VIDEO*GB3W2O45xi8&date*2023-09-30T03:29:30.000Z&chname*#Sunday Evining Sarvice at Kanigiri…KRUPA SHALOM MINISTRIES..=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UhJh5Y-souc/0.jpg&videoid*VIDEO*UhJh5Y-souc&date*2023-09-25T15:22:29.000Z&chname*#nagarjuna kolatam kanigiri kothapeta 8500982825=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HiW5sCV9iDs/0.jpg&videoid*VIDEO*HiW5sCV9iDs&date*2023-09-25T07:43:54.000Z&chname*#Vinayaka bigganesh Boyapalem kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XYsN3Zor27g/0.jpg&videoid*VIDEO*XYsN3Zor27g&date*2023-09-21T15:37:44.000Z&chname*#శివరాం పేట కోలాటం nagarjuna kolatam kanigiri 2023 short=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NUce5us8J6A/0.jpg&videoid*VIDEO*NUce5us8J6A&date*2023-09-18T02:32:22.000Z&chname*#Red sandal wood plantation kanigiri parvatham developers Kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YzyjaGIsvsE/0.jpg&videoid*VIDEO*YzyjaGIsvsE&date*2023-09-18T02:08:16.000Z&chname*#బాబుగారితో మేము సైతంఅంటూ టీడీపీ నిరాహారదీక్షకు మద్దతుతెలిపిన జనసేన,సీపీఐilocalnewskanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ydr7Mpzmi9U/0.jpg&videoid*VIDEO*ydr7Mpzmi9U&date*2023-09-16T12:29:31.000Z&chname*#మేము సైతం మీతో కనిగిరి టీడీపీ తెలుగుయువత ఆధ్వర్యంలో నిరాహారదీక్షilocalnewskanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Gt7uD3eVQpU/0.jpg&videoid*VIDEO*Gt7uD3eVQpU&date*2023-09-15T10:06:52.000Z&chname*#ooru palleturu song my Village version Kanigiri HillsSubcribe my channel =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oBVU3goQf_Q/0.jpg&videoid*VIDEO*oBVU3goQf_Q&date*2023-09-11T17:30:54.000Z&chname*#proddatur Proddatur Big Ganesh Transport Proddatur to kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/0cKJuFlfeGM/0.jpg&videoid*VIDEO*0cKJuFlfeGM&date*2023-09-10T07:47:31.000Z&chname*#🤎 KANIGIRI DEPOT 🤎 . JEEDIMETLA – KANIGIRI || kanigiri apsrtc ashokleyland=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5-WGs6U-0SY/0.jpg&videoid*VIDEO*5-WGs6U-0SY&date*2023-09-05T08:50:09.000Z&chname*#మహాశక్తి(తెలుగు మహిళ) కార్యాలయం ప్రారంభంJANANI NEWS040923KANIGIRI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jCa34p9yXNA/0.jpg&videoid*VIDEO*jCa34p9yXNA&date*2023-09-04T13:31:03.000Z&chname*#సీపీఐ రామకృష్ణ కామెంట్స్JANANI NEWS290823KANIGIRI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/frw2ggtfo3s/0.jpg&videoid*VIDEO*frw2ggtfo3s&date*2023-08-29T11:22:14.000Z&chname*#శోభనం ssn sudhakar 28/8/2023 kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EAWJtuD9rVk/0.jpg&videoid*VIDEO*EAWJtuD9rVk&date*2023-08-28T17:21:38.000Z&chname*#janasena viral janasenaleader janasena media kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/20YddnvG70w/0.jpg&videoid*VIDEO*20YddnvG70w&date*2023-08-28T16:50:39.000Z&chname*#

kanigiri traveling||@kolakanirm6zz=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bQAG2e5CVDs/0.jpg&videoid*VIDEO*bQAG2e5CVDs&date*2023-09-29T15:57:57.000Z&chname*#Sudhena Agro farms || Red Sandalwood Farms || Kanigiri, Prakasam Dist || 8lakhs for 1210SqY=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-22OxZitsuU/0.jpg&videoid*VIDEO*-22OxZitsuU&date*2023-09-29T12:30:00.000Z&chname*#ACB చిక్కిన కనిగిరి సర్వేయర్ | Acb Rides in Kanigiri Thasildhar Office | Prakasam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wqNWJtkaa8o/0.jpg&videoid*VIDEO*wqNWJtkaa8o&date*2023-09-29T12:17:10.000Z&chname*#peddarikatla lo friends events kanigiri contact number 7288043692=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/BrWOSoLECh0/0.jpg&videoid*VIDEO*BrWOSoLECh0&date*2023-09-29T11:42:12.000Z&chname*#కనిగిరిలో ACB రైడ్JANANI NEWS290923KANIGIRI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/c2MRFite3u8/0.jpg&videoid*VIDEO*c2MRFite3u8&date*2023-09-29T11:39:19.000Z&chname*#friends events kanigiri contact 7288043692=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yLDxV-1Hyy0/0.jpg&videoid*VIDEO*yLDxV-1Hyy0&date*2023-09-29T11:37:17.000Z&chname*#అమ్మమ్మ చేతి వంట 🤱|Sankranthi special Pindi Vantalu | eating kangiri food pindivantalu kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/JwB8H5tEVWo/0.jpg&videoid*VIDEO*JwB8H5tEVWo&date*2023-09-29T09:39:43.000Z&chname*#₹ 8.5 లక్షల పెట్టుబడితో ₹ 2 సంపాదించే అవకాశం kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bTfKpqMqlkA/0.jpg&videoid*VIDEO*bTfKpqMqlkA&date*2023-09-29T01:30:14.000Z&chname*#దిక్కులేని వారికి దేవుడే దిక్కు…. yesannashorts KRUPA SHALOM MINISTRIES KANIGIRI…=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3Rr0Qt2NjVw/0.jpg&videoid*VIDEO*3Rr0Qt2NjVw&date*2023-09-28T14:45:51.000Z&chname*#Longitudes (రేఖాంశాలు)|| TET – DSC|| SOCIAL || NAGESWARARAO SIR || TEACHERS ACADEMY KANIGIRI ||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8JllRYe37ow/0.jpg&videoid*VIDEO*8JllRYe37ow&date*2023-09-28T13:30:02.000Z&chname*#nagarjuna kolatam kanigiri NGO colony Ganesh festival 8500982825=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/W-pPn8RNh1Y/0.jpg&videoid*VIDEO*W-pPn8RNh1Y&date*2023-09-28T10:46:11.000Z&chname*#nagarjuna kolatam kanigiri NGO colony Ganesh festival 8500982825=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/sKdj3p57yrU/0.jpg&videoid*VIDEO*sKdj3p57yrU&date*2023-09-28T10:46:48.000Z&chname*#KALVARY PRABAVAM.KANIGIRI is going live!=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Z5pyVG-chTc/default_live.jpg&videoid*VIDEO*Z5pyVG-chTc&date*2023-09-27T15:12:39.000Z&chname*#KALVARY PRABAVAM.KANIGIRI is going live!=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jzSFXEmNAhg/default_live.jpg&videoid*VIDEO*jzSFXEmNAhg&date*2023-09-27T15:09:51.000Z&chname*#iamwithbabu ugranarasimhareddy cbnwillbebackwithabang kanigiri HOPEUGRA ugranarasimhareddy=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EgCBPzi4vzE/0.jpg&videoid*VIDEO*EgCBPzi4vzE&date*2023-09-27T10:22:08.000Z&chname*#గజం ₹ 799/- ఎర్రచందనం ప్లాట్స్ kanigiri shorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gkWQaVVhVis/0.jpg&videoid*VIDEO*gkWQaVVhVis&date*2023-09-27T07:30:10.000Z&chname*#poleramma thalli kanigiri 2=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xm6niBVzH1k/0.jpg&videoid*VIDEO*xm6niBVzH1k&date*2023-09-27T05:46:57.000Z&chname*#friends events kanigiri contact 7288043692=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mvwdXsCrwuQ/0.jpg&videoid*VIDEO*mvwdXsCrwuQ&date*2023-09-27T03:55:01.000Z&chname*#peddarikatla lo friends events kanigiri contact 7288043692=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/T0PtDAL0VOs/0.jpg&videoid*VIDEO*T0PtDAL0VOs&date*2023-09-27T03:12:15.000Z&chname*#peddarikatla lo friends events kanigiri contact 7288043692=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4qLtCJt-u6Q/0.jpg&videoid*VIDEO*4qLtCJt-u6Q&date*2023-09-27T02:18:37.000Z&chname*#friends events kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/nWRWKb0vAFc/0.jpg&videoid*VIDEO*nWRWKb0vAFc&date*2023-09-27T02:14:41.000Z&chname*#redsandal farmplots kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/OHa3wPWDEYA/0.jpg&videoid*VIDEO*OHa3wPWDEYA&date*2023-09-26T20:14:05.000Z&chname*#TELUGU GRAMMAR (ఛందస్సు – ఉత్పలమాల) || TET – DSC|| HAJARATH SIR || TEACHERS ACADEMY KANIGIRI ||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6u6QKprAppY/0.jpg&videoid*VIDEO*6u6QKprAppY&date*2023-09-26T14:30:06.000Z&chname*#చంద్రబాబు అరెస్టును వ్యతిరేకిస్తూ వినూత్నంగా చేతులకు బేడీలుతో నిరసనJANANI NEWS250923KANIGIRI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/58WFooPQrBw/0.jpg&videoid*VIDEO*58WFooPQrBw&date*2023-09-25T11:18:44.000Z&chname*#kanigiri NGO colony kolatam nagarjuna kolatam kanigiri kothapeta 8500982825=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xplbgpBi-z4/0.jpg&videoid*VIDEO*xplbgpBi-z4&date*2023-09-25T07:41:20.000Z&chname*#DESERT ANIMALS (BIOLOGY) ఎడారి జంతువులు || TET – DSC || TEACHERS ACADEMY KANIGIRI || CHANDRA SIR=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/VvkjLO5FkMg/0.jpg&videoid*VIDEO*VvkjLO5FkMg&date*2023-09-24T14:22:11.000Z&chname*#Chasing Ultra Deluxe vs Express || Kanigiri vs Addanki=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/N7xZyiko2g4/0.jpg&videoid*VIDEO*N7xZyiko2g4&date*2023-09-21T08:38:49.000Z&chname*#Sudhena Agro farms || Red Sandalwood Farms || Kanigiri, Prakasam Dist || 8lakhs for 1210SqY=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wdMeXVS9_eY/0.jpg&videoid*VIDEO*wdMeXVS9_eY&date*2023-09-15T13:00:48.000Z&chname*#కనిగిరి గార్లపేట రోడ్డులో ట్రాక్టర్, బైకు ఢీJANANI NEWS150923KANIGIRI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RhVy3c5nAg0/0.jpg&videoid*VIDEO*RhVy3c5nAg0&date*2023-09-15T04:58:45.000Z&chname*#proddatur to Kanigiri aagaman ganesh idols 2023 =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gggAt445m5A/0.jpg&videoid*VIDEO*gggAt445m5A&date*2023-09-10T06:26:31.000Z&chname*#Lord krishna krishnastami bharathshorts video venkateswara swami temple area, kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jyVYapsq3o4/0.jpg&videoid*VIDEO*jyVYapsq3o4&date*2023-09-06T06:19:57.000Z&chname*#3rd Anniversary Meeting Hebron Kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/aDtBV3qLfTs/0.jpg&videoid*VIDEO*aDtBV3qLfTs&date*2023-08-29T20:24:28.000Z&chname*#కనిగిరి అర్బన్ కాలనీలో ఆక్రమణలు నేలమట్టంJANANI NEWS280823KANIGIRI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/AlQ3r8HB61Y/0.jpg&videoid*VIDEO*AlQ3r8HB61Y&date*2023-08-28T11:48:40.000Z&chname*#Tiger&39;s day in Oxford high school, kanigiri primaryschool Activities=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/TVp7YwXcjAg/0.jpg&videoid*VIDEO*TVp7YwXcjAg&date*2023-08-26T11:24:14.000Z&chname*#mother daughter father latestnewsupdates news virallatestupdate sumantv kanigiriprakasham=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8EsU-XGCg68/0.jpg&videoid*VIDEO*8EsU-XGCg68&date*2023-08-25T11:59:14.000Z&chname*#red sandil form vanchir kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CXt5dOSCdWk/0.jpg&videoid*VIDEO*CXt5dOSCdWk&date*2023-08-25T03:40:33.000Z&chname*#13 ఏళ్ల కూతుర్ని..! || Telugu News || Kanigiri Latest News || Prakasam Dist. || @SumanTVChannel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NXv-_baoNs8/0.jpg&videoid*VIDEO*NXv-_baoNs8&date*2023-08-23T06:27:02.000Z&chname*#13 ఏళ్ల అమ్మాయి దారుణ హ_త్య | Telugu News | Kanigiri | SumanTV Vizag=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/hUMqBtoi42U/0.jpg&videoid*VIDEO*hUMqBtoi42U&date*2023-08-23T05:16:08.000Z&chname*#కుమార్తెను హతమార్చిన తండ్రి | Father kills Daughter | Kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ODRBj7QKqMc/0.jpg&videoid*VIDEO*ODRBj7QKqMc&date*2023-08-22T15:38:46.000Z&chname*#చిన్నారిని చిదిమేసిన కసాయితండ్రి | వివరాలు వెల్లడించిన SP | Prakasam Police | Ongole | Kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/22ijzJy8EWY/0.jpg&videoid*VIDEO*22ijzJy8EWY&date*2023-08-22T13:47:03.000Z&chname*#విద్యార్థిని హత్యJANANI NEWS220823KANIGIRI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Dyccwr1pCms/0.jpg&videoid*VIDEO*Dyccwr1pCms&date*2023-08-22T04:28:56.000Z&chname*#

nagarjuna kolatam kanigiri NGO colony Ganesh festival 8500982825=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Vl67vqGVT-k/0.jpg&videoid*VIDEO*Vl67vqGVT-k&date*2023-09-23T23:47:34.000Z&chname*#Avengers in ₹Kanigiri ❤‍=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YV2mYFtrqgI/0.jpg&videoid*VIDEO*YV2mYFtrqgI&date*2023-09-23T17:02:09.000Z&chname*#Kanigiri 9th ward ganesh=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/cihXwj0HSKI/0.jpg&videoid*VIDEO*cihXwj0HSKI&date*2023-09-18T09:37:38.000Z&chname*#Kanigiri 200 Days Anna Canteen=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/o7MezkpDZkI/0.jpg&videoid*VIDEO*o7MezkpDZkI&date*2023-09-01T04:11:46.000Z&chname*#అన్ లోడింగ్ పై ఆంక్షలుJANANI NEWS300823KANIGIRI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/PuoGF5vpa_E/0.jpg&videoid*VIDEO*PuoGF5vpa_E&date*2023-08-30T05:18:07.000Z&chname*#అహం – ఆత్మగౌరవం | Rajarajeswari mam, Kanigiri | Lightworkers TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/o80yGLluywQ/0.jpg&videoid*VIDEO*o80yGLluywQ&date*2023-08-28T22:41:29.000Z&chname*#Long Haaram || 45 g || BJ Jewelleries Kanigiri=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/VL8zh7iC6tQ/0.jpg&videoid*VIDEO*VL8zh7iC6tQ&date*2023-08-26T17:06:00.000Z&chname*#

admin
Author: admin