కాజులూరు గ్రామం రోహిణి నక్షత్రం 2వ పాదమ || Rohini Nakshatra 2padam || Kajuluru=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4zFbSNjJFZk/0.jpg&videoid*VIDEO*4zFbSNjJFZk&date*2023-12-01T01:30:02.000Z&chname*#

కాజులూరు మండలం శీల గ్రామం అయ్యప్ప స్వామి వారికి ప్రత్యేక వరి పూజ kajuluruVEERUOFFICIAL=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QZj2VR4jYgY/0.jpg&videoid*VIDEO*QZj2VR4jYgY&date*2023-11-10T15:50:49.000Z&chname*#

కార్తీక పౌర్ణమి దీపోత్సవం // Karthika Pournami deepotsavam //kajuluru kakinada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/h8rCTnnxrf0/0.jpg&videoid*VIDEO*h8rCTnnxrf0&date*2023-11-27T02:28:35.000Z&chname*#

Kajuluru sivalayam | watch full vedio |=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_TfxSU9Q7Ws/0.jpg&videoid*VIDEO*_TfxSU9Q7Ws&date*2023-11-24T12:03:08.000Z&chname*#

andhrapradesh kajulurulord shivaindia travelgodavari riverstatue=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XB8sKI7HZ-4/0.jpg&videoid*VIDEO*XB8sKI7HZ-4&date*2023-11-21T04:23:30.000Z&chname*#

కృష్ణ మోహన్ పని తీరు అ మోఘం kajuluru krishna top painter=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/g5RU9-Ane2M/0.jpg&videoid*VIDEO*g5RU9-Ane2M&date*2023-11-19T03:45:42.000Z&chname*#

కోట్లు కుమ్మరిస్తున్నతాబేలుఈ తాబేలుమీ ఇంట్లో ఉంటేమీరే కోటీశ్వరులు kajuluru to nearby Kakinada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UiUsown9uAU/0.jpg&videoid*VIDEO*UiUsown9uAU&date*2023-11-18T11:02:05.000Z&chname*#

Ayyappa Bhajana live kajuluru Near Kakinada Part 2=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/J1-cVTwAqYI/0.jpg&videoid*VIDEO*J1-cVTwAqYI&date*2023-11-15T06:10:28.000Z&chname*#ayyappa pooja kajuluru pallikattu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/T2ZGFkryHG8/0.jpg&videoid*VIDEO*T2ZGFkryHG8&date*2023-11-15T04:42:55.000Z&chname*#

Ayyappa Bhajana live kajuluru Near Kakinada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oTm6DlLop-4/default_live.jpg&videoid*VIDEO*oTm6DlLop-4&date*2023-11-14T13:52:15.000Z&chname*#

|| పింగ్లా పూంజు అమ్మకానికి || 9493735755 || Duggudurru, Kajuluru mandal, kakinada district, AP||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WLQOVQGhCEM/0.jpg&videoid*VIDEO*WLQOVQGhCEM&date*2023-11-12T11:50:41.000Z&chname*#

కాజులూరు మండలం శీల గ్రామం మండల దీక్ష పూజ kajuluru AyyappaSwamy MandalAdhyaksh=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/kSi4KlVY4w0/0.jpg&videoid*VIDEO*kSi4KlVY4w0&date*2023-11-11T12:51:17.000Z&chname*#

పచ్చ కాకి కోడిపుంజు అమ్మకానికి ఉంది-Kajuluru md, Kakinada-9493735755=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rjO2jUdaHyQ/0.jpg&videoid*VIDEO*rjO2jUdaHyQ&date*2023-11-10T14:40:21.000Z&chname*#

28 October 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Z7UkOsk95EI/0.jpg&videoid*VIDEO*Z7UkOsk95EI&date*2023-10-28T05:19:33.000Z&chname*#

srilakshmi bangles kajuluru=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/69H0w-ruwpE/0.jpg&videoid*VIDEO*69H0w-ruwpE&date*2023-10-29T06:12:54.000Z&chname*#

kajuluru my హౌస్ లో venkanna సంబరం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uoTGHlymnGw/0.jpg&videoid*VIDEO*uoTGHlymnGw&date*2023-10-26T16:23:03.000Z&chname*#

srilakshmi fancy shop kajuluru=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3Ib-jdFVOXQ/0.jpg&videoid*VIDEO*3Ib-jdFVOXQ&date*2023-10-25T06:41:01.000Z&chname*#

Bhavanarishi sambharam at kajuluru=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/iCiOf6rHajM/0.jpg&videoid*VIDEO*iCiOf6rHajM&date*2023-10-24T15:40:37.000Z&chname*#

Bro Ashish Kumar Msg at Kajuluru church Do Subscribe and watch=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/L1Ugtoz7h8w/0.jpg&videoid*VIDEO*L1Ugtoz7h8w&date*2023-10-23T16:15:05.000Z&chname*#Swami Saranam ayyappa . seela kajuluru madalam kkd dist=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/PEDAN4PIOF4/0.jpg&videoid*VIDEO*PEDAN4PIOF4&date*2023-10-16T06:52:31.000Z&chname*#Kajuluru Vijaya Ganapathi1961=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NUkDODc1izE/0.jpg&videoid*VIDEO*NUkDODc1izE&date*2023-09-20T16:06:44.000Z&chname*#usage of don&39;t making sentences by primary students from kajuluru=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_74knHgfeJU/0.jpg&videoid*VIDEO*_74knHgfeJU&date*2023-09-14T14:25:17.000Z&chname*#kajuluru pastos //fellowship meeting @ Part 2=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/x1BbWWcUpQQ/0.jpg&videoid*VIDEO*x1BbWWcUpQQ&date*2023-09-11T19:39:26.000Z&chname*#pallamrajugorrela jaijanasana Kajuluru pavankalyan ramachandrapuram=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/l-3R1scZkuQ/0.jpg&videoid*VIDEO*l-3R1scZkuQ&date*2023-09-03T10:18:42.000Z&chname*#

పదర పదర పదరా…పొలం బడికి పదరా… jpm jindagee school kajuluru=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XzDBaxJJY08/0.jpg&videoid*VIDEO*XzDBaxJJY08&date*2022-12-27T05:22:27.000Z#

|| ZPHS- KAJULURU || CONSTITUTION DAY 2022 CELEBRATIONS || (MONO ACTION)=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Ai_9MzBP3SU/0.jpg&videoid*VIDEO*Ai_9MzBP3SU&date*2022-11-30T14:42:55.000Z#

Kajuluru Subbarayudu Shasti theertham kajuluru=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/B0SHM09lgD8/0.jpg&videoid*VIDEO*B0SHM09lgD8&date*2022-11-29T18:02:52.000Z#

|| ZPHS- KAJULURU || CONSTITUTION DAY 2022 CELEBRATIONS || (promo) 26-11-2022=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6NUpC0iWL-o/0.jpg&videoid*VIDEO*6NUpC0iWL-o&date*2022-11-29T04:30:07.000Z#

Prajapita Bramakumari Iswariya Viswavidyalayam New Building opening at Kajuluru ,E.G.Dt, A.P.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9bySKR3f3yE/0.jpg&videoid*VIDEO*9bySKR3f3yE&date*2022-11-21T07:42:51.000Z#

Rohini 2nd Padam-108 Nakshatra Paada Shivalingalu – Kajuluru Village, Episode -15 shorts ytshorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Jheli8hnhXY/0.jpg&videoid*VIDEO*Jheli8hnhXY&date*2022-11-18T22:35:00.000Z#

ayyappa irumudilu kajuluru=thumb*https://i.ytimg.com/vi/iHSZBxFsJE4/0.jpg&videoid*VIDEO*iHSZBxFsJE4&date*2022-11-16T03:23:39.000Z#

admin
Author: admin