డాక్టర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ గురుకులంలో టేబ్స్ పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే జడ్పీటీసీ ఎంపీపీ Golugonda=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/u3TtD1ZIq-Q/0.jpg&videoid*VIDEO*u3TtD1ZIq-Q&date*2023-01-02T17:06:01.000Z#NATIONAL MATHS DAY 2022 Z P H S AGENCY LAKSMHI PURAM (KRISHNA DEVI PETA)GOLUGONDA ANAKAPALLI DT AP=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/O9EOXjS6C6Y/0.jpg&videoid*VIDEO*O9EOXjS6C6Y&date*2022-12-24T10:31:28.000Z#

Daramattam Waterfalls ,Golugonda |Narisipatnam |@Vijaykumar Allupeddinti=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XF3ayCmvpCU/0.jpg&videoid*VIDEO*XF3ayCmvpCU&date*2022-11-21T06:08:17.000Z#

GOLUGONDA=thumb*https://i.ytimg.com/vi/EllZ8hZH1ho/0.jpg&videoid*VIDEO*EllZ8hZH1ho&date*2022-11-12T11:07:51.000Z#Golugonda:అఖిల భారత వ్యవసాయ గ్రామీణ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ..=thumb*https://i.ytimg.com/vi/cUNXMDkPS5k/0.jpg&videoid*VIDEO*cUNXMDkPS5k&date*2022-11-11T15:04:23.000Z#RAMESH DJ SOUNDS Golugonda village 9989280245=thumb*https://i.ytimg.com/vi/V3WL8rGnLI4/0.jpg&videoid*VIDEO*V3WL8rGnLI4&date*2022-11-10T12:38:23.000Z#

admin
Author: admin