Chandrababu Naidu To Inspect Dagadarthi Airport Space chandrababu tdp shorts youtubeshorts=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/D_0A4_YI9Jw/0.jpg&videoid*VIDEO*D_0A4_YI9Jw&date*2022-12-31T07:47:08.000Z#Chandrababu Naidu To Inspect Dagadarthi Airport Space | Nellore | Chandrababu Naidu @VegaNewstv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/dOD2CVQULMU/0.jpg&videoid*VIDEO*dOD2CVQULMU&date*2022-12-31T05:54:37.000Z#LIVE: Chandrababu Naidu To Inspect Dagadarthi Airport Space | Nellore Tour |Amaravati Galam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Cqrc_5dSdtY/0.jpg&videoid*VIDEO*Cqrc_5dSdtY&date*2022-12-30T23:47:33.000Z#సైకో పాలనా ఇలానే ఉంటుంది Chandrababu Naidu To Inspect Dagadarthi Airport Space | Nellore | CM Jagan=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/aX5V6Mf45ho/0.jpg&videoid*VIDEO*aX5V6Mf45ho&date*2022-12-30T13:10:25.000Z#Chandrababu Inspect Dagadarthi Airport Space | దగదర్తి విమానాశ్రయ భూములను పరిశీలించిన చంద్రబాబు=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/E-jMYiyUWNA/0.jpg&videoid*VIDEO*E-jMYiyUWNA&date*2022-12-30T12:53:55.000Z#LIVE: Chandrababu Naidu To Inspect Dagadarthi Airport Space | Nellore | TV5 News Digital=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UzPPPhaJXCc/0.jpg&videoid*VIDEO*UzPPPhaJXCc&date*2022-12-30T12:20:17.000Z#Dagadarthi To Sunnapubatti=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YUDSEAudQ-o/0.jpg&videoid*VIDEO*YUDSEAudQ-o&date*2022-12-28T12:48:38.000Z#Making vedio=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/fFs1M2Y2pzc/0.jpg&videoid*VIDEO*fFs1M2Y2pzc&date*2022-12-27T03:24:05.000Z#

4-12-2022 అయ్యప్ప స్వామి పడి పూజ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/fV1GdWA8AnU/0.jpg&videoid*VIDEO*fV1GdWA8AnU&date*2022-12-05T01:37:29.000Z#

SRI "SAI GANESH TEENMAAR BAND" Chennuru, Dagadarthi.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rDBlfJjTT0c/0.jpg&videoid*VIDEO*rDBlfJjTT0c&date*2022-12-04T11:12:21.000Z#3-12-2022 స్వామివారి ప్రదోషకాల హారతి=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9qoubAcBt3A/0.jpg&videoid*VIDEO*9qoubAcBt3A&date*2022-12-03T14:12:28.000Z#30-11-2022 బుధవారం శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి పల్లకీ సేవ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uXhvPF9Kd5g/0.jpg&videoid*VIDEO*uXhvPF9Kd5g&date*2022-11-30T16:46:41.000Z#29-11-2022 సుబ్రహ్మణ్యం షష్ఠి సందర్భంగా స్వామి వారి కల్యాణం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/4aYIDW7PS28/0.jpg&videoid*VIDEO*4aYIDW7PS28&date*2022-11-29T17:12:47.000Z#29-11-2022 సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర షష్ఠి – కావడి ఉత్సవము, అభిషేకం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5MysxDLmWPU/0.jpg&videoid*VIDEO*5MysxDLmWPU&date*2022-11-29T09:03:55.000Z#28-11-2022 సోమవారం, స్వామి వారికి ప్రదోష కాలంలో హారతి=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jz3O4VshZ4w/0.jpg&videoid*VIDEO*jz3O4VshZ4w&date*2022-11-28T14:40:11.000Z#28-11-22 సోమవారం – స్వామి వారికి హారతి=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Z4NRpDFcZRY/0.jpg&videoid*VIDEO*Z4NRpDFcZRY&date*2022-11-28T09:05:47.000Z#26-11-22 శనివారం – శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి పల్లకీ సేవ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Na8cg03hTZI/0.jpg&videoid*VIDEO*Na8cg03hTZI&date*2022-11-26T15:33:58.000Z#

admin
Author: admin