బిజెపి పార్టీని గెలిపించండి | CHANDURTHI || IND NEWS VEMULAWADA=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/kJUViYg1zNc/0.jpg&videoid*VIDEO*kJUViYg1zNc&date*2023-11-25T14:51:16.000Z&chname*#

KTR Live: BRS Public Meeting in Chandurthi | BRS Live Feed=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EVOGHFViMac/0.jpg&videoid*VIDEO*EVOGHFViMac&date*2023-11-15T21:46:43.000Z&chname*#

KTR Live: BRS Public Meeting in Chandurthi | BRS Party LIVE=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LCV1i2madnY/0.jpg&videoid*VIDEO*LCV1i2madnY&date*2023-11-15T21:53:56.000Z&chname*#

BRS:LIVE Ktr Roadshow chandurthi, కేటీఆర్ భారీ రోడ్ షో=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/TYIvHrJ1uvU/0.jpg&videoid*VIDEO*TYIvHrJ1uvU&date*2023-11-16T04:52:50.000Z&chname*#LIVE : KTR Live: BRS Public Meeting in Chandurthi | BRS Live=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/wj1DDZ2qyNQ/0.jpg&videoid*VIDEO*wj1DDZ2qyNQ&date*2023-11-16T01:19:06.000Z&chname*#LIVE : Minister KTR Public Meeting in Chandurthi | BRS Live Feed=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-xm4BvB8GXo/0.jpg&videoid*VIDEO*-xm4BvB8GXo&date*2023-11-16T01:19:25.000Z&chname*#LIVE : KTR Live: BRS Public Meeting in Chandurthi | BRS Live=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/m0o-KLuJDsc/0.jpg&videoid*VIDEO*m0o-KLuJDsc&date*2023-11-16T01:18:47.000Z&chname*#KTR LIVE : BRS Public Meeting in Chandurthi | Telangana Elections 2023 2day2morrow=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/f467Vrz_tAI/0.jpg&videoid*VIDEO*f467Vrz_tAI&date*2023-11-16T00:51:20.000Z&chname*#KTR LIVE : BRS Public Meeting in Chandurthi | Telangana Elections 2023 dharuvu_tv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HvD_CKOZhW0/0.jpg&videoid*VIDEO*HvD_CKOZhW0&date*2023-11-16T00:52:02.000Z&chname*#KTR Live: BRS Public Meeting in Chandurthi | BRS Live futuretoday=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8RFuRLMuL9w/0.jpg&videoid*VIDEO*8RFuRLMuL9w&date*2023-11-15T23:39:35.000Z&chname*#KTR LIVE | BRS Public Meeting In Chandurthi | J7TV NEWS=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/70w5bxCwwRc/0.jpg&videoid*VIDEO*70w5bxCwwRc&date*2023-11-15T23:34:39.000Z&chname*#LIVE : చందుర్తి గడ్డ మీద కేటీఆర్ బహిరంగ సభ | BRS Public Meeting in Chandurthi | Tolivelugu TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/goegSUP6Es0/0.jpg&videoid*VIDEO*goegSUP6Es0&date*2023-11-15T22:56:23.000Z&chname*#KTR LIVE : BRS Public Meeting in Chandurthi | Telangana Elections 2023 | Mirror TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/g-NFPaPF0tI/0.jpg&videoid*VIDEO*g-NFPaPF0tI&date*2023-11-15T22:47:50.000Z&chname*#LIVE: KTR Public Meeting In Chandurthi & Rudrangi | చందుర్తి & రుద్రంగిలో కేటీఆర్‌ బహిరంగ సభ=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EsmNWvosjcE/0.jpg&videoid*VIDEO*EsmNWvosjcE&date*2023-11-15T22:30:04.000Z&chname*#Minister KTR Live | KTR Public Meeting in Chandurthi | CM KCR | BRS Party | GT TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/J_ao3NDKsNs/0.jpg&videoid*VIDEO*J_ao3NDKsNs&date*2023-11-15T22:19:53.000Z&chname*#LIVE-కేటీఆర్ బహిరంగ సభ |BRS Public Meeting in Chandurthi | Prime9 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/KebhFibjk2U/0.jpg&videoid*VIDEO*KebhFibjk2U&date*2023-11-15T22:03:26.000Z&chname*#BRS Party Working President, Minister KTR | Public Meeting, Chandurthi=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yFxp4wrCd5g/0.jpg&videoid*VIDEO*yFxp4wrCd5g&date*2023-11-15T21:44:36.000Z&chname*#KTR LIVE | BRS Public Meeting In Chandurthi – TV9=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gQI3OcYZMzk/0.jpg&videoid*VIDEO*gQI3OcYZMzk&date*2023-11-15T10:19:09.000Z&chname*#LIVE – కేటీఆర్ లైవ్ … KTR Participating BRS Public Meeting in Chandurthi | 99TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7Ycj_x_clkE/0.jpg&videoid*VIDEO*7Ycj_x_clkE&date*2023-11-15T10:02:13.000Z&chname*#LIVE : BRS Party Working President, Minister KTR | Public Meeting, @Chandurthi || V3 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/cKuZEG_e804/0.jpg&videoid*VIDEO*cKuZEG_e804&date*2023-11-15T09:57:31.000Z&chname*#ఘనంగా దుర్గ మాత శోభయాత్ర | CHANDURTHI .|| IND NEWS VEMULAWADA=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/MkYvFt298BA/0.jpg&videoid*VIDEO*MkYvFt298BA&date*2023-10-26T13:44:29.000Z&chname*#చందుర్తి మండల సెస్ సేవాసదన్ ముందు ఆందోళనకు దిగిన పౌల్ట్రీ రైతులు| V4NEWS| CHANDURTHI=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QDnukogt-RE/0.jpg&videoid*VIDEO*QDnukogt-RE&date*2023-10-14T10:05:09.000Z&chname*#2k23 bappa Royal youth chandurthi=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EY-5IdpQQ38/0.jpg&videoid*VIDEO*EY-5IdpQQ38&date*2023-10-01T04:40:48.000Z&chname*#చందుర్తిలో వణికిస్తున్న వరుస హ*త్యలు | Incident In Chandurthi | Rajanna Sircilla | RTV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/VUnNYInQFXE/0.jpg&videoid*VIDEO*VUnNYInQFXE&date*2023-09-27T12:48:36.000Z&chname*#Chandurthi ka raja=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9CcpLrl-F1E/0.jpg&videoid*VIDEO*9CcpLrl-F1E&date*2023-09-26T14:27:07.000Z&chname*#చందుర్తి మండల కేంద్రంలో పట్టపగలే దొంగలు l కన్నీరు పెట్టిన బాధితురాలు | CHANDURTHI VILLAGE | RR NEWS=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gnk1z_VVL54/0.jpg&videoid*VIDEO*gnk1z_VVL54&date*2023-09-23T16:27:57.000Z&chname*#

Ayyappa padi Pooja in chandurthi=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yPm1LI10Yuo/0.jpg&videoid*VIDEO*yPm1LI10Yuo&date*2022-12-28T16:12:08.000Z#

Prathima Foundation Donated Mineral Water Plant To Asireddypalli | Chandurthi | Rajanna Sircilla=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/KOs9jqEFxmQ/0.jpg&videoid*VIDEO*KOs9jqEFxmQ&date*2022-12-02T10:45:35.000Z#

PM Ujjwala Scheme – Katta Suvarna, Chandurthi, Rajanna Siricilla Dt.(14.11.2022)=thumb*https://i.ytimg.com/vi/7Bfbg6hByiM/0.jpg&videoid*VIDEO*7Bfbg6hByiM&date*2022-11-14T13:59:51.000Z#Chandurthi (505403) Post Office Details.=thumb*https://i.ytimg.com/vi/E2ipHESJcr0/0.jpg&videoid*VIDEO*E2ipHESJcr0&date*2022-11-14T03:26:28.000Z#

admin
Author: admin