Butchayyapeta dance=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Gi-FJFpUf2Q/0.jpg&videoid*VIDEO*Gi-FJFpUf2Q&date*2023-10-29T13:19:24.000Z&chname*#

ganesh @GovernmentSchool MPUPS P KANDHIPUDI Butchayyapeta mandal AKP DT AP=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/FFN0rGJRruE/0.jpg&videoid*VIDEO*FFN0rGJRruE&date*2023-09-21T16:30:05.000Z&chname*#

butchayyapeta tea time shop=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yEWH-iffZl8/0.jpg&videoid*VIDEO*yEWH-iffZl8&date*2023-08-19T12:11:18.000Z&chname*#butchayyapeta pani puri shop=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ox-PwoeYUWI/0.jpg&videoid*VIDEO*ox-PwoeYUWI&date*2023-08-19T11:50:51.000Z&chname*#

మండల విద్యాశాఖాధికారి గారి ఆధ్వర్యంలో బుచ్చయ్యపేట మండల పరిషత్ ప్రాధమిక పాఠశాలు విజ్ఞాన వన విహరయాత్ర=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/lOB0Gj2NLa4/0.jpg&videoid*VIDEO*lOB0Gj2NLa4&date*2022-11-22T14:49:40.000Z#NEWS VISION //బుచ్చయ్యపేట మండలంలో కలెక్టర్ రవి సుభాష్ పర్యటించారు=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HRJgwmbysnw/0.jpg&videoid*VIDEO*HRJgwmbysnw&date*2022-11-19T16:30:22.000Z#శ్రీ అయ్యప్పస్వామి అంబలం పూజ బుచ్చయ్యపేట | Sri Ayyappa Swamy ambalam Pooja butchiyyapeta=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/WX5FQWN7nb0/0.jpg&videoid*VIDEO*WX5FQWN7nb0&date*2022-11-16T10:31:21.000Z#

admin
Author: admin