కుంతీదేవి పండగ డేవార్లు burgampahad=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/VCJKKsV70NU/0.jpg&videoid*VIDEO*VCJKKsV70NU&date*2023-11-20T14:27:32.000Z&chname*#

CM KCR LIVE : CM KCR Public Meeting at Burgampadu | Telangana Elections 2023 | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SW_1V6Uv3h4/0.jpg&videoid*VIDEO*SW_1V6Uv3h4&date*2023-11-13T10:39:03.000Z&chname*#

CM KCR LIVE | BRS Public Meeting In Burgampadu | Telangana Elections 2023 – TV9=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/pasHUnXsU3g/0.jpg&videoid*VIDEO*pasHUnXsU3g&date*2023-11-13T13:54:39.000Z&chname*#

CM KCR full speech in Praja Ashirvada Sabha at Burgampahad || Telangana Times=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NDe-KYQP9_c/0.jpg&videoid*VIDEO*NDe-KYQP9_c&date*2023-11-14T20:30:21.000Z&chname*#CM KCR full speech in Praja Ashirvada Sabha at Burgampahad (Bhadrachalam & Pinapaka) | VoteForCar=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LafcPg-yX7c/0.jpg&videoid*VIDEO*LafcPg-yX7c&date*2023-11-14T09:29:48.000Z&chname*#

Live| CM Sri KCR Participating in Praja Ashirvada Sabha at Burgampahadkcr brsparty | NETIDHATRI TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/F4RPzE8-iJA/0.jpg&videoid*VIDEO*F4RPzE8-iJA&date*2023-11-13T22:39:41.000Z&chname*#సీతమ్మ సాగర్ కట్టాలని ఎవరికీ ఆలోచన రాలేదు | CM KCR | Burgampahad | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yYWTDFnneag/0.jpg&videoid*VIDEO*yYWTDFnneag&date*2023-11-13T11:45:15.000Z&chname*#దుర్మార్గుల అహకారాన్ని అణిచివేయాలి | CM KCR | Burgampahad | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jZZxnQuHoOY/0.jpg&videoid*VIDEO*jZZxnQuHoOY&date*2023-11-13T11:46:36.000Z&chname*#ప్రజల క్షేమాన్ని కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు కోరలే | CM KCR | Burgampahad | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/CIjKA9aSshc/0.jpg&videoid*VIDEO*CIjKA9aSshc&date*2023-11-13T11:43:57.000Z&chname*#CM KCR Full Speech | Burgampahad | Praja Ashirvada Sabha | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/s78DqaI1tHo/0.jpg&videoid*VIDEO*s78DqaI1tHo&date*2023-11-13T11:34:24.000Z&chname*#దుర్మార్గుల అహకారాన్ని అణిచివేయాలి | CM KCR | Burgampahad | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xhglPSr_dzk/0.jpg&videoid*VIDEO*xhglPSr_dzk&date*2023-11-13T11:33:49.000Z&chname*#ప్రజల క్షేమాన్ని కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు కోరలే | CM KCR | Burgampahad | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/b642CktGABg/0.jpg&videoid*VIDEO*b642CktGABg&date*2023-11-13T11:30:25.000Z&chname*#సీతమ్మ సాగర్ కట్టాలని ఎవరికీ ఆలోచన రాలేదు | CM KCR | Burgampahad | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/DRcWxrlggsw/0.jpg&videoid*VIDEO*DRcWxrlggsw&date*2023-11-13T11:31:57.000Z&chname*#KCR Speech At Burgampahad | ప్రజలు విచక్షణతో ఓటు వేయాలి @News360Telugu.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/O10shsnSsiA/0.jpg&videoid*VIDEO*O10shsnSsiA&date*2023-11-13T11:25:24.000Z&chname*#

Live| CM Sri KCR Participating in Praja Ashirvada Sabha at Burgampahadkcr brsparty | NETIDHATRI TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/F4RPzE8-iJA/default_live.jpg&videoid*VIDEO*F4RPzE8-iJA&date*2023-11-13T09:21:58.000Z&chname*#News Highlights : KCR Public Meeting At Dammapeta,Burgampahad,Narsampet | KTR Slam Congress | T News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Uf0eGS9nV-0/0.jpg&videoid*VIDEO*Uf0eGS9nV-0&date*2023-11-13T02:14:53.000Z&chname*#KCR Today Public Meetings At Dammapeta,Burgampahad,Narsampet | BRS Praja Ashirwada Sabhalu | T News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/smIRY_oI5eA/0.jpg&videoid*VIDEO*smIRY_oI5eA&date*2023-11-13T01:52:15.000Z&chname*#

22 October 2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YGXGJPUuK3E/0.jpg&videoid*VIDEO*YGXGJPUuK3E&date*2023-10-22T02:01:41.000Z&chname*#

@Ganesh special bajana Friend youth Burgampahad=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/GEZwFUZabK0/0.jpg&videoid*VIDEO*GEZwFUZabK0&date*2023-09-26T15:53:22.000Z&chname*#

TS Badrachalm Dis. Burgampahad Mandal, Sarapaka Gandhi Nagara 65 Migrant families get mosquitoe nets=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/EGb6qQX8BRw/0.jpg&videoid*VIDEO*EGb6qQX8BRw&date*2023-09-22T01:19:36.000Z&chname*#

mockpoll zpss morampalli banjar burgampahad mandal bhadradri kothagudem dist=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gWqIVPWwykw/0.jpg&videoid*VIDEO*gWqIVPWwykw&date*2023-09-16T14:39:12.000Z&chname*#

Delhi team Vijay sir visited ZPSS morampalli banjar burgampahad mandal bhadradri kothagudem dist=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/35aHWGdw9t4/0.jpg&videoid*VIDEO*35aHWGdw9t4&date*2023-09-08T16:10:53.000Z&chname*null#

burgampahad to live=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/2TrvkrhzrdI/0.jpg&videoid*VIDEO*2TrvkrhzrdI&date*2023-08-07T02:16:53.000Z&chname*null#Godavari water burgampahad kollu beside bhadrachalam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/TEShgL_YJQ4/0.jpg&videoid*VIDEO*TEShgL_YJQ4&date*2023-07-29T14:49:35.000Z&chname*null#Godavari water mill center burgampahad kukunoor road beside bhadrachalam=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/FtyImbLtP8Y/0.jpg&videoid*VIDEO*FtyImbLtP8Y&date*2023-07-29T14:47:04.000Z&chname*null#Burgampahad road godavari=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/moZvl7eyxBo/0.jpg&videoid*VIDEO*moZvl7eyxBo&date*2023-07-29T08:59:04.000Z&chname*null#godavari water burgampahad beside bhadrachalam present situation=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/673IBk_XvTM/0.jpg&videoid*VIDEO*673IBk_XvTM&date*2023-07-29T05:56:15.000Z&chname*null#going to bhadrachalam to burgampahad mandalam 🏍️🏍️=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/TPjbMhRCNVY/0.jpg&videoid*VIDEO*TPjbMhRCNVY&date*2023-07-20T03:43:14.000Z&chname*null#Telangana 10 Dhashabdhi Utsavalu Celebrations at Sarapaka GP, Burgampahad Mandal, Bhadradri Dist.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/rhEnySo9gQ0/0.jpg&videoid*VIDEO*rhEnySo9gQ0&date*2023-07-17T08:43:52.000Z&chname*null#self defence in zpss morampalli banjar burgampahad=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/siW_NXl3cG8/0.jpg&videoid*VIDEO*siW_NXl3cG8&date*2023-06-26T02:25:40.000Z&chname*null#

Dr. RS Praveenkumar birthaday Celebrations held on 23nov2022 at burgampahad kothagudem dist=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Fjvo75cjacs/0.jpg&videoid*VIDEO*Fjvo75cjacs&date*2022-11-23T15:46:05.000Z#

SAMA 6TV NEWS //సారపాక లోని ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ మన బూర్గంపహాడ్ లో విలేకరుల సమావేశం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Tlt3Lo6CtGo/0.jpg&videoid*VIDEO*Tlt3Lo6CtGo&date*2022-11-16T09:36:15.000Z#

Burgampahad, Khammam, TELANGANA All Postoffices full details.=thumb*https://i.ytimg.com/vi/N-zu_KS6AGg/0.jpg&videoid*VIDEO*N-zu_KS6AGg&date*2022-11-12T15:48:52.000Z#

admin
Author: admin