గాయాలు 29-Nov-23christianshorts eliyapastor god avanigadda christianity jesus pastor gospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5W_LqJ5qsd4/0.jpg&videoid*VIDEO*5W_LqJ5qsd4&date*2023-11-29T10:50:26.000Z&chname*#అవనిగడ్డలో వైభవంగా అయ్యప్ప స్వాముల కృష్ణ ఆరాట్ ఉత్సవం | Avanigadda | Prime9 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mTjRSabRfgc/0.jpg&videoid*VIDEO*mTjRSabRfgc&date*2023-11-23T10:28:27.000Z&chname*#JanaSena Party Bandreddi Rama krishna Fires On Avanigadda MLA Simhadri Ramesh Babu | BRK NEWS=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ae5Oaoy6pro/0.jpg&videoid*VIDEO*ae5Oaoy6pro&date*2023-11-20T10:45:01.000Z&chname*#YOGA SAKTHI CHIKITSA ACUPUNCTURE SCIENCE@SVL KRANTHI COLLEGE AVANIGADDA. Dr. MAKALA SATYANARAYANA=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/riGdTApZnu4/0.jpg&videoid*VIDEO*riGdTApZnu4&date*2023-11-19T07:12:19.000Z&chname*#చంద్రబాబు కుల రాజకీయాలు చేస్తాడు | AP Elections 2023 Public Talk | Avanigadda Constituency=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Q01TyHcmRUc/0.jpg&videoid*VIDEO*Q01TyHcmRUc&date*2023-11-14T16:00:19.000Z&chname*#Public Talk on 2024 Elections AP Avanigadda Constituency chandrababunaidu pawankalyan ycp tdp=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/2gZcs1zIKTk/0.jpg&videoid*VIDEO*2gZcs1zIKTk&date*2023-11-14T03:45:00.000Z&chname*#అభిమానం అభిమానమే..ఓటు మాత్రం జగన్ కే…! Avanigadda Women Great Words About CM Jagan | Myra Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/ZhfmgS8hf6E/0.jpg&videoid*VIDEO*ZhfmgS8hf6E&date*2023-11-04T10:30:17.000Z&chname*#Kapu Leader Avanigadda About Jansena Party Pawan Kalyan | AP Next CM 2024 | TV24 Godavari=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/lLihG2irqHE/0.jpg&videoid*VIDEO*lLihG2irqHE&date*2023-11-01T08:47:12.000Z&chname*#TDP,Janasena Vs YCP : High Tension In Avanigadda | YCP MLA Simhadri Ramesh | Tree Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/RlIxYFT5PMY/0.jpg&videoid*VIDEO*RlIxYFT5PMY&date*2023-10-27T08:00:02.000Z&chname*#తెదేపా జనసేనల నిరసనల్లో ఉద్రిక్తత! | Tense Situation Prevailed in Avanigadda | TDP Janasena Protest=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_NQKBY7GlLo/0.jpg&videoid*VIDEO*_NQKBY7GlLo&date*2023-10-20T14:22:38.000Z&chname*#Live : Avanigadda Pawan Kalyan Public Meeting | Janasena Varahi Yatra | Telugu Popular TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uC-8-kNfliM/0.jpg&videoid*VIDEO*uC-8-kNfliM&date*2023-10-02T05:40:30.000Z&chname*#

Hamsaladivi beach beach beachvibes vlogs beachlife avanigadda travel funny=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/i4tHA-1Od9M/0.jpg&videoid*VIDEO*i4tHA-1Od9M&date*2023-11-29T07:24:22.000Z&chname*#Explore Diviseema view avanigadda explore bridge=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/tK3DBn3Jgvo/0.jpg&videoid*VIDEO*tK3DBn3Jgvo&date*2023-11-29T07:04:00.000Z&chname*#అవనిగడ్డలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత..ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఎదుట టీడీపీ – జనసేన మహాధర్నా | Tension in Avanigadda=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oybTFq7L7SI/0.jpg&videoid*VIDEO*oybTFq7L7SI&date*2023-10-20T05:26:22.000Z&chname*#అవనిగడ్డలో హైటెన్షన్..! High Tension In Avanigadda | TDP, Jana Sena Maha Dharna | TV5 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xJ3dYyib0C8/0.jpg&videoid*VIDEO*xJ3dYyib0C8&date*2023-10-20T06:50:00.000Z&chname*#అవనిగడ్డలో జనసేన నాయకుల సమావేశం | Avanigadda | 99TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gi_MyHTi5bI/0.jpg&videoid*VIDEO*gi_MyHTi5bI&date*2023-11-29T02:37:44.000Z&chname*#gunadalamatha mothermary rcmchurch avanigadda vijayawada=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UfrKBVUHqdI/0.jpg&videoid*VIDEO*UfrKBVUHqdI&date*2023-11-28T16:15:00.000Z&chname*#సింహాసనం 28-Nov-23christianshorts eliyapastor god avanigadda christianity jesus pastorgospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/pKcn_Fz8Fw4/0.jpg&videoid*VIDEO*pKcn_Fz8Fw4&date*2023-11-28T11:12:14.000Z&chname*#1000 years old temple laxminarayan Swami temple avanigadda=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/K1Z0TRj5kfU/0.jpg&videoid*VIDEO*K1Z0TRj5kfU&date*2023-11-27T11:05:22.000Z&chname*#అవనిగడ్డ లో అయ్యప్ప స్వాముల కృష్ణ ఆరాట్ ఉత్సవం ll krishna aaraat ustavam avanigadda ll=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/tqZQSL6aFp8/0.jpg&videoid*VIDEO*tqZQSL6aFp8&date*2023-11-27T09:24:06.000Z&chname*#నిలువబడాలి 27-Nov-23christianshorts eliyapastor godavanigaddachristianity pastorjesuschurch=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9Gt0zgpdlzw/0.jpg&videoid*VIDEO*9Gt0zgpdlzw&date*2023-11-27T08:26:10.000Z&chname*#Avanigadda sri Lankamma thalli temple avanigadda Lankamma=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-b0U3XIy9Z8/0.jpg&videoid*VIDEO*-b0U3XIy9Z8&date*2023-11-27T07:57:44.000Z&chname*#Kosuruvaripalem vs avanigadda volleyball match=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/FRAJMCO3RyM/0.jpg&videoid*VIDEO*FRAJMCO3RyM&date*2023-11-27T06:24:53.000Z&chname*#ఆదివార ఆరాధన, Sunday service live, Bible Mission, Avanigadda, 26/11/2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/HFtoHzCIvoE/0.jpg&videoid*VIDEO*HFtoHzCIvoE&date*2023-11-27T04:11:02.000Z&chname*#క్రిస్మస్ 26-Nov-23christianshorts eliyapastor god avanigadda christianityjesus pastorgospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/IRyEpwlYZ5I/0.jpg&videoid*VIDEO*IRyEpwlYZ5I&date*2023-11-26T12:13:04.000Z&chname*#కృపా 21-Nov-23avanigaddaeliyapastor christianshortsgodpastorchristianity jesusgospelchurch=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/j5UvlwnlmJs/0.jpg&videoid*VIDEO*j5UvlwnlmJs&date*2023-11-21T11:45:52.000Z&chname*#కుటుంబము 20-Nov-23pastor jesus avanigadda eliyapastorchristianshorts god christianitygospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_UdY3FVOOXw/0.jpg&videoid*VIDEO*_UdY3FVOOXw&date*2023-11-20T06:05:50.000Z&chname*#మేలైనది 17-Nov-23pastor jesus avanigadda eliyapastor christianshorts god christianitygospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/YBJ0Yx4IF3E/0.jpg&videoid*VIDEO*YBJ0Yx4IF3E&date*2023-11-17T08:02:19.000Z&chname*#ప్రార్ధన 15-Nov-23pastor jesus avanigadda eliyapastorchristianshortsgod christianitygospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/kGyf5WniZPk/0.jpg&videoid*VIDEO*kGyf5WniZPk&date*2023-11-14T18:55:13.000Z&chname*#Genuine Public Talk on 2024 Elections AP | Who Will Win in Avanigadda Constituency | Aadhan Survey=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/1hfm-7ikOgA/0.jpg&videoid*VIDEO*1hfm-7ikOgA&date*2023-11-13T07:30:00.000Z&chname*#హృదయము 06-Nov-23pastor jesus avanigadda eliyapastor christianshorts god christianity gospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/1DrRvPP1UNQ/0.jpg&videoid*VIDEO*1DrRvPP1UNQ&date*2023-11-05T20:29:41.000Z&chname*#LIVE : YSRCP Samajika Sadhikara Yatra Public Meeting at Avanigadda | NTR District @SakshiTVLIVE=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/gQVJ9-Jbhqw/0.jpg&videoid*VIDEO*gQVJ9-Jbhqw&date*2023-11-02T13:39:30.000Z&chname*#ఇది కదరా మనకు కావాల్సింది..| YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra in Avanigadda | YSRCP | Janam Mata=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/2MfP8ZSykd4/0.jpg&videoid*VIDEO*2MfP8ZSykd4&date*2023-11-02T13:00:02.000Z&chname*#YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra in Avanigadda | Krishna District | @SakshiTV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/oGAWFFfg2_U/0.jpg&videoid*VIDEO*oGAWFFfg2_U&date*2023-11-02T07:16:17.000Z&chname*#mothermary statue avanigadda rcmchurch=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/n6VisgxWjF8/0.jpg&videoid*VIDEO*n6VisgxWjF8&date*2023-10-29T17:11:26.000Z&chname*#స్వస్థత ప్రార్థన, Prayer of Healing Live, Bible Mission, Avanigadda, 27/10/2023=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/8C6QMk_ksEw/0.jpg&videoid*VIDEO*8C6QMk_ksEw&date*2023-10-28T04:02:17.000Z&chname*#గోనెపట్ట 27-oct-23pastor jesus avanigadda eliyapastor christianshortsgod christianitygospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/hOnwfJ6Qvf0/0.jpg&videoid*VIDEO*hOnwfJ6Qvf0&date*2023-10-26T18:30:27.000Z&chname*#The YCP Party Is Running A Rowdy Political In Avanigadda | Krishna District | Prime9 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/w6wciizushs/0.jpg&videoid*VIDEO*w6wciizushs&date*2023-10-22T02:15:25.000Z&chname*#జనసేన నాయకుడు అరెస్ట్ అయినా అధినాయకత్వం ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు..? avanigadda janasena viral=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/IQ4uzc6gkn0/0.jpg&videoid*VIDEO*IQ4uzc6gkn0&date*2023-10-21T11:51:44.000Z&chname*#TDP,Janasena Vs YCP : High Tension In Avanigadda | YCP MLA Simhadri Ramesh | TV5 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yMIu8Qwhnn4/0.jpg&videoid*VIDEO*yMIu8Qwhnn4&date*2023-10-21T06:07:18.000Z&chname*#Avanigadda YCP MLA Attack On Janasena Leaders | Prime9 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/P0HBbtU6zlM/0.jpg&videoid*VIDEO*P0HBbtU6zlM&date*2023-10-20T13:00:56.000Z&chname*#అవనిగడ్డలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత | Janasena Leaders Protest Against CM Jagan | Avanigadda=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/SVpSX63MA4g/0.jpg&videoid*VIDEO*SVpSX63MA4g&date*2023-10-20T08:56:33.000Z&chname*#కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డలో 144 సెక్షన్ | 144 Section In Krishna Dist Avanigadda | Ntv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/aufsOZnLb08/0.jpg&videoid*VIDEO*aufsOZnLb08&date*2023-10-20T08:53:44.000Z&chname*#High Tension In Avanigadda | MLA Simhadri Attack On Janasena Leaders | Prime9 News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/mSEnGghyWow/0.jpg&videoid*VIDEO*mSEnGghyWow&date*2023-10-20T08:48:06.000Z&chname*#ప్రార్ధన 05-oct-23pastor avanigadda jesus eliyapastorchristianshorts god christianitygospel=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3jZjBMWF3rc/0.jpg&videoid*VIDEO*3jZjBMWF3rc&date*2023-10-05T06:58:03.000Z&chname*#Pawan Kalyan Speech varahiyatra avanigadda firesoncmjagan pawankalyanvarahiyatra wildwolftelugu=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/vqwqkmyS2p0/0.jpg&videoid*VIDEO*vqwqkmyS2p0&date*2023-10-02T11:41:14.000Z&chname*#అవనిగడ్డ డీఎస్సీ ట్రైనింగ్‌కి అడ్డా varahivijayayatra avanigadda pawankalyan ysjaganmohanreddy=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/uAbaQrBo-Pc/0.jpg&videoid*VIDEO*uAbaQrBo-Pc&date*2023-10-02T09:35:25.000Z&chname*#Aerial view || Varahi VijayaYatra || Avanigadda || Pawan Kalyan || Janasena Public Meeting ||=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5w4q7jVqAHo/0.jpg&videoid*VIDEO*5w4q7jVqAHo&date*2023-10-02T08:12:30.000Z&chname*#భారతమా ? బైబిల్‌ కథా ? గెలిచేది మేమే-ఓడేది మీరే varahivijayayatra avanigadda pawankalyan ysrcp=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9E3JooVK11s/0.jpg&videoid*VIDEO*9E3JooVK11s&date*2023-10-02T07:34:47.000Z&chname*#జగన్‌ నువ్వు చెప్పినట్టు ఇది కురుక్షేత్రమే మీరే కౌరవులు varahivijayayatra avanigadda pawankalyan=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/yOJaeGAvAy0/0.jpg&videoid*VIDEO*yOJaeGAvAy0&date*2023-10-02T06:32:43.000Z&chname*#Exclusive Drone Visuals: Pawan Kalyan Varahi Yatra Drone Visuals at Avanigadda | Janasena | SumanTV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/XjKzG2kqah8/0.jpg&videoid*VIDEO*XjKzG2kqah8&date*2023-10-02T06:04:10.000Z&chname*#Avanigadda Public Shocking Reaction to Pawan Kalyan Comments : PDTV News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/UnRr1C-FJl4/0.jpg&videoid*VIDEO*UnRr1C-FJl4&date*2023-10-02T05:41:54.000Z&chname*#Pawan Kalyan Public Meeting LIVE | Janasena Varahi Vijaya Yatra Meeting @ Avanigadda | hmtv=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/kzrTjkpx3cY/0.jpg&videoid*VIDEO*kzrTjkpx3cY&date*2023-10-02T04:57:09.000Z&chname*#Pawan Kalyan Cute Fan at Avanigadda Janasena Varahi Yatra Meeting | Filmy Hook=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xx-3FA519WU/0.jpg&videoid*VIDEO*xx-3FA519WU&date*2023-10-02T04:47:53.000Z&chname*#Janasenani సభలో @avanigadda avanigadda jansena=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/_-i9GFFuNTs/0.jpg&videoid*VIDEO*_-i9GFFuNTs&date*2023-10-02T04:14:56.000Z&chname*#Pawan Kalyan Speech LIVE | Janasena Public Meeting LIVE | Avanigadda |Pawan Kalyan Vs Jagan |YOYO TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/NRFS3_DoXjg/0.jpg&videoid*VIDEO*NRFS3_DoXjg&date*2023-10-02T02:59:00.000Z&chname*#Pawan Kalyan LIVE | Janasena Public Meeting at Avanigadda | Varahi Yatra LIVE | SumanTVDaily=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jILBmsEqz7M/0.jpg&videoid*VIDEO*jILBmsEqz7M&date*2023-10-02T02:13:07.000Z&chname*#TDP జెండాలు చూస్తుంటే.. | Pawan Kalyan Powerfull Speech | Varahi Yatra | Avanigadda | Janasena=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/QqK1jGs4RtE/0.jpg&videoid*VIDEO*QqK1jGs4RtE&date*2023-10-02T02:03:42.000Z&chname*#Pawan Kalyan Public Meeting LIVE | Varahi Vijaya Yatra at Avanigadda | Janasena | SumanTVDaily=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/7jZyxCOUvew/0.jpg&videoid*VIDEO*7jZyxCOUvew&date*2023-10-01T19:17:17.000Z&chname*#Pawan Kalyan LIVE | JanaSena Public Meeting In Avanigadda | Varahi Vijaya Yatra – TV9=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/9Fh40f39goA/0.jpg&videoid*VIDEO*9Fh40f39goA&date*2023-10-01T18:29:05.000Z&chname*#Pawan Kalyan Avanigadda Public Meeting LIVE |Janasena Varahi Vijaya Yatra LIVE |Chandrababu |YOYO TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-x529p2vZec/0.jpg&videoid*VIDEO*-x529p2vZec&date*2023-10-01T16:09:21.000Z&chname*#మీరు ఓడిపోవటం ఖాయం…మేము అధికారం లోకి రావటం డబల్ ఖాయం..avanigadda pavankalyan pjnews=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/2FtmC2YWa7g/0.jpg&videoid*VIDEO*2FtmC2YWa7g&date*2023-10-01T15:15:00.000Z&chname*#SumanTV Chief Editor Analysis On Pawan Kalyan Varahi Yatra at Avanigadda | Chandrababu | SumanTV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/jFSR5D9Wevc/0.jpg&videoid*VIDEO*jFSR5D9Wevc&date*2023-10-01T15:00:30.000Z&chname*#

avanigadda 9th ward kaza boys =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/88jvaU4Bkd8/0.jpg&videoid*VIDEO*88jvaU4Bkd8&date*2023-11-23T11:16:08.000Z&chname*#అర్ధరాత్రి దొంగల బీభత్సం.. స్వామి వారి నగలు చోరీ | Gold Robbery | Avanigadda | CVR news=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/MmONB-B8u_0/0.jpg&videoid*VIDEO*MmONB-B8u_0&date*2023-11-10T05:43:59.000Z&chname*#అవనిగడ్డ మహిళలు ఎటు వైపు ఉన్నారు..?Avanigadda Women True Words About Jagan Government | Myra Media=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/t5FpIyaTIdU/0.jpg&videoid*VIDEO*t5FpIyaTIdU&date*2023-11-04T14:30:19.000Z&chname*#Avanigadda Women About Next CM of Andhra Pradesh | AP Public Talk 2023 | CM Jagan |Telugu Popular TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/zfEOMukZ5m0/0.jpg&videoid*VIDEO*zfEOMukZ5m0&date*2023-11-04T12:01:08.000Z&chname*#అవనిగడ్డలో బస్సు యాత్ర సూపర్ సక్సెస్| YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Super Success in Avanigadda=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/DMllo6SchPQ/0.jpg&videoid*VIDEO*DMllo6SchPQ&date*2023-11-02T12:24:32.000Z&chname*#వైసీపీ నాయకులను ఉరికించి కొట్టిన జనసేన వీరమహిళలు | Janasena vs YCP | Avanigadda | CVR News=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/p-47bV8LIIg/0.jpg&videoid*VIDEO*p-47bV8LIIg&date*2023-10-20T11:05:08.000Z&chname*#

admin
Author: admin