వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా ఒంట రెడ్డిపల్లి కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం =Thumb*https://i.ytimg.com/vi/vymsOSnTaq4/0.jpg&videoid*VIDEO*vymsOSnTaq4&date*2023-01-02T07:02:46.000Z#రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో బాబాజీ మఠం ఆవరణంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/dHiMzRuq4mM/0.jpg&videoid*VIDEO*dHiMzRuq4mM&date*2022-12-27T04:00:52.000Z#రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో బాబాజీ మఠం ఆవరణంలో ఆలయాలు=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/h5dI8suBlyo/0.jpg&videoid*VIDEO*h5dI8suBlyo&date*2022-12-24T04:46:53.000Z#

మద్దూర్ సంతకి చెన్ రెడ్డిపల్లి నుండి తూర్పు కోడెలు తెచ్చిన రైతు రాజు గారు, Thurpu bull&39;s in maddur=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/3ANFeDfFG9g/0.jpg&videoid*VIDEO*3ANFeDfFG9g&date*2022-12-03T15:00:21.000Z#

ఆశి రెడ్డిపల్లి కి ప్రతిమ ఫౌండేషన్ వాటర్ ప్లాంట్ వితరణ || SRRCHANNEL || SRRNEWS || VEMULAWADA=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/Oc0axwToUlk/0.jpg&videoid*VIDEO*Oc0axwToUlk&date*2022-12-02T13:24:16.000Z#

అనంతపురం వీర సింహారెడ్డి మూవీ షూటింగ్ జరుగుతుంది బాలయ్య బాబు మూవీ సినిమా రెడ్డిపల్లి=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/0b0tKSk_QkI/0.jpg&videoid*VIDEO*0b0tKSk_QkI&date*2022-11-21T07:12:23.000Z#

దామరగిద్ద మండల్ గట్ రెడ్డిపల్లి నుండి మద్దూర్ సంతకి పాలపల్ల తూర్పు కోడెలు తెచ్చిన తిమ్మారెడ్డి గారు=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/dUikJVkdAT4/0.jpg&videoid*VIDEO*dUikJVkdAT4&date*2022-11-27T09:17:43.000Z#రెడ్డిపల్లి పల్లిలు 🥜🥜🥜🥜🥜🥜=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/-e-U6P16NMs/0.jpg&videoid*VIDEO*-e-U6P16NMs&date*2022-11-26T07:01:28.000Z#చేగుంట మండలం రెడ్డిపల్లి అంగన్వాడి పాఠశాలలో దొంగలు II BhavyaTvNews=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/LcsUgtAk9PM/0.jpg&videoid*VIDEO*LcsUgtAk9PM&date*2022-11-24T05:50:31.000Z#రెడ్డిపల్లి పాఠశాలలో వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన || Science Fair || Teja News TV=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/xdj0V_8XiDQ/0.jpg&videoid*VIDEO*xdj0V_8XiDQ&date*2022-11-23T15:13:18.000Z#కార్తీక మాసం సోమవారం రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/5PyPePagSbE/0.jpg&videoid*VIDEO*5PyPePagSbE&date*2022-11-21T11:46:15.000Z#రెడ్డిపల్లి,తువ్వపల్లె గ్రామాలలో జరిగిన “పల్లెబాట" లో భూమా కిషోర్ అన్నకు ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రజలు.=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/icNxpIsVs9A/0.jpg&videoid*VIDEO*icNxpIsVs9A&date*2022-11-21T06:47:09.000Z#రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో బాబాజీ మఠం ఆవరణంలో శివాలయంలో శివధీక్ష అభిషేకం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/bQ9qF5GcYmI/0.jpg&videoid*VIDEO*bQ9qF5GcYmI&date*2022-11-20T00:59:50.000Z#రెడ్డిపల్లి బాబాజీ మఠం ఆవరణంలో శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం=Thumb*https://i.ytimg.com/vi/6MqvViYb3H8/0.jpg&videoid*VIDEO*6MqvViYb3H8&date*2022-11-20T00:38:32.000Z#

admin
Author: admin